Betaalopdrachtset verrichten

Betaalopdrachtsets gebruik je voor het verzamelen van betaalopdrachten van meerdere administraties binnen één omgeving.

Beschrijving

Een betaalopdrachtset is een verzameling van betaalopdrachtbestanden, waarmee je bij het genereren met één run een set van 'traditionele' betaalopdrachten van meerdere administraties verzamelt tot één betaalopdrachtbestand.

Als de omgeving uit meerdere administraties bestaat, waarbij je uit meerdere administraties automatische betalingen doet, dan kun je de betaalopdrachten ook als betaalopdrachtset in één keer aanbieden aan de telebankingsoftware.

Het genereren van een betaalopdrachtset resulteert in één betaalopdrachtset.

Het resultaat, één betaalbestand (XML), en de verwerking is niets anders dan het verwerken van een aantal bankopdrachten, waarvan het resultaat in hetzelfde bestand komt.

Je volgt dezelfde werkwijze als voor de 'traditionele' enkelvoudige bankopdrachten, echter dan via een van de normale procedure afwijkend startmenupad: Betaalopdrachtset. De verwerking van het bestand blijft ongewijzigd. Ook de terugkoppeling, inlezen of verwerken van een bankafschrift blijft hetzelfde.

Voorbereiding

Werkwijze