thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Factuur of volledige betaalopdracht storneren

Je storneert een betaling of betaalopdracht als je die niet kunt uitvoeren. Bij storneren wordt de journalisering tegengeboekt.Gestorneerde facturen krijgen de status Betaling geweigerd.

Als je de betalingen nog niet hebt geboekt in het bankboek, kunt de onderstaande procedures direct uitvoeren. Als je de betalingen al wel hebt geboekt, moet je deze eerst tegenboeken in het bankboek. Vervolgens storneer je de betalingen volgens de onderstaande procedures, om ervoor te zorgen dat het afboeken van de betreffende openstaande posten wordt teruggedraaid.

Bij het storneren van facturen of een hele betaalopdracht ontstaat per factuur de volgende journaalpost:

Rekening

Debet

Credit

Tussenrekening betalingen

betaald bedrag

 

Aan Crediteur

 

betaald bedrag

Betalingen en facturen storneren voordat je de betaling hebt geboekt in het bankboek

Als je de betaling al hebt gejournaliseerd in het bankboek terwijl deze niet is verricht, moet je twee stappen uitvoeren. Eén om de openstaande post op te boeken en één om de betaling terug te draaien in het bankboek.

Je draait eerst handmatig de tweede journaalpost terug in het bankboek, uiteraard alleen voor het totaalbedrag van de niet uitgevoerde betalingen:

Rekening

Debet

Credit

Bank

betaald bedrag

 

Aan Tussenrekening betalingen

 

betaald bedrag

Vervolgens storneer je de niet-betaalde facturen. Hierbij ontstaat per factuur automatisch de volgende journaalpost:

Rekening

Debet

Credit

Tussenrekening betalingen

betaald bedrag

 

Aan Crediteur

 

betaald bedrag

Inhoud

Facturen storneren

De bank kan bepaalde betalingen weigeren te verrichten omdat bijvoorbeeld naam en het bankrekeningnummer van een crediteur niet overeenstemmen. De overige posten worden wel betaald.

In Profit storneer je alle geweigerde betalingen. Hierdoor maak je een tegenboeking voor de oorspronkelijke journaalpost. De afgeboekte openstaande posten staan nu weer open voor het oorspronkelijke bedrag.

Betaling storneren:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Selecteer de gewenste betaalopdracht.
 3. Klik op de actie: Factuur storneren.
 4. Selecteer de factuur die je wilt storneren.
 5. Klik op de actie: Regel storneren voor het storneren van één betaling, of op de actie Verdichte transactie storneren om een verdichte transactie te storneren. Van de verdichte betaling waar een factuur bijhoort, storneert Profit alle betalngen.
 6. Vul de datum van stornering in.
 7. Klik op: Voltooien.

De geselecteerde facturen krijgen de status Gestorneerd.

Betaalopdracht storneren

Het kan voorkomen dat de bank de betaalopdracht niet uitvoert, bijvoorbeeld omdat ze het betaalbestand niet hebben ontvangen of kunnen verwerken.

Je boekt dan alle facturen van de gestorneerde opdracht tegen.

Let op:

Gebruik de onderstaande procedure alleen als je de betalingen nog niet hebt geboekt in het bankboek.

Betaling storneren:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Selecteer de gewenste betaalopdracht.
 3. Klik op de actie: Opdracht storneren.

  Je ziet het Aantal facturen en het totaal bedrag van alle facturen van de betaalopdracht.

 4. Vul de storneringsdatum in.
 5. Klik op: Voltooien.

De hele betaalopdracht krijgt de status Gestorneerd.

Direct naar

 1. Automatische betalingen
 2. Automatische betalingen inrichten
 3. Nieuwe betaalopdracht toevoegen
 4. Betaalopdracht raadplegen en wijzigen
 5. Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling
 6. Betaalvoorstel afdrukken
 7. Betaalopdracht verwijderen
 8. Betaalbestand verwerken
 9. Incasso- en (terug)betaalopdracht via de wachtrij
 10. Betaalspecificatie afdrukken
 11. Betaalopdracht verzenden naar de bank
 12. Factuur of betaalopdracht storneren
 13. Betaling boeken in het bankboek
 14. Betaling tegenboeken en facturen storneren (ná het boeken van de betaling)
 15. Automatische terugbetaling creditnota's debiteuren
 16. Automatische betalingen buitenland verrichten
 17. Automatische betalingen via betaalopdrachtset verrichten
 18. Automatische betalingen verrichten via bankkoppeling
 19. Automatische betalingen verrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Betaling Incasso

Work area

Financieel