thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling

Je selecteert de crediteuren en facturen op basis van bepaalde criteria, welke facturen je opneemt in het betaalbestand bepaal je in deze stap. Per crediteur kun je de facturen die je betaalt verdichten tot één betaalbedrag. Hierdoor kun je ook creditnota's verrekenen.

Let op:

Je kunt alleen facturen betaalbaar stellen, uitsluiten of verdichten in een incasso-, betaal- of terugbetaalopdracht voordat je de opdracht hebt verwerkt. De status van de betaalopdracht moet op Niet verwerkt staan. De actie Niet verdichten, Verdichten of Toevoegen facturen is alleen zichtbaar als je de opdracht nog niet hebt verwerkt. Je kunt in een betaalopdracht onderweg of afgehandeld natuurlijk niet meer aangegeven of het verdicht dient te worden, daarom zijn deze actieknoppen niet meer zichtbaar.

Inhoud

Facturen betaalbaar stellen

De aanpak tijdens deze stap hangt af van de manier waarop je de betaalopdracht hebt toegevoegd:

 • Als je alle geselecteerde crediteuren en facturen betaalbaar hebt gesteld, kun je dit terugdraaien voor specifieke crediteuren of facturen. Hierdoor sluit je deze crediteuren of facturen dus uit van betaling.
 • Als je alle geselecteerde crediteuren en facturen niet betaalbaar hebt gesteld, selecteer je de crediteuren en facturen die je wilt betalen. Andere crediteuren en facturen worden niet betaald.

Crediteuren of facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Open de eigenschappen van de betaalopdracht.
 3. Ga naar het tabblad: Crediteuren.
 4. Alleen de crediteuren waarbij het veld Betalen is aangevinkt worden betaald. Vink de crediteuren uit die je niet wilt betalen.
 5. Ga naar het tabblad: Facturen.

  Je ziet alleen facturen van crediteuren die op tabblad Crediteuren zijn aangevinkt.

 6. Vink de facturen uit die je niet wilt betalen.
 7. Klik op de actie: Toevoegen facturen als je achteraf nog facturen wilt toevoegen aan de opdracht.

  Je kunt een factuur nog toevoegen nadat je een incasso-, betaal- of terugbetaalopdracht hebt aangemaakt, zonder dat je de opdracht als zodanig helemaal opnieuw hoeft te genereren. Handig als de toe te voegen factuur met spoed afgehandeld moet worden, of als je deze vergeten bent in de oorspronkelijke opdracht. Deze actie is alleen zichtbaar als de opdracht nog niet verwerkt is.

 8. Klik op: OK.

Facturen verdichten tot één betaling

Als je de facturen van een crediteur in één bedrag wilt betalen verdicht je de facturen. Je kunt de verdichting opheffen als de facturen apart wilt betalen. In de eigenschappen van de crediteur stel je de normale werkwijze in.

Alleen als je de facturen verdicht kun je een creditfactuur van een crediteur verrekenen met de andere facturen. Als na het verdichten een positief bedrag overblijft, kun je deze betalen via de betaalopdracht.

Als het bedrag negatief is kun je niet betalen. Je hebt dan twee mogelijkheden:

 • Je betaalt de crediteur niet omdat je nog geld tegoed hebt. Selecteer de crediteur en verwijder het vinkje in de kolom Betalen.
 • Je betaalt de crediteur wel omdat hij het bedrag van de creditfactuur aan je betaalt. In dit geval maak je het verdichten ongedaan. Vervolgens ga je naar het tabblad Facturen, je stelt de gewenste facturen betaalbaar en je sluit de creditfactuur uit.

Betalingen verdichten of verdichten ongedaan maken:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Open de eigenschappen van de betaalopdracht.
 3. Ga naar het tabblad: Crediteuren.
 4. Selecteer de gewenste crediteur.
 5. Klik op de actie: Verdichten.

  Als je de facturen niet wilt verdichten, klik je op de actie Niet verdichten.

 6. Klik op: OK.

Deelbetaling verrichten

Je kunt een openstaande post gedeeltelijk betalen. Het restbedrag blijft staan als openstaande post.

Let op:

Je kunt deelbetalingen alleen instellen bij niet verwerkte betaalopdrachten. Ook moet je geautoriseerd zijn om het tabblad Te betalen facturen te onderhouden.

Deelbetaling verrichten:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.
 2. Open de eigenschappen van de betaalopdracht.
 3. Ga naar het tabblad: Facturen.
 4. Open de eigenschappen van factuur (dubbelklik op de regel).

  De eigenschappen van de transactie wordt geopend.

 5. Wijzig het te betalen bedrag.

  Het veld Deelbetaling wordt automatisch aangevinkt.

 6. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Automatische betalingen
 2. Automatische betalingen inrichten
 3. Nieuwe betaalopdracht toevoegen
 4. Betaalopdracht raadplegen en wijzigen
 5. Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling
 6. Betaalvoorstel afdrukken
 7. Betaalopdracht verwijderen
 8. Betaalbestand verwerken
 9. Incasso- en (terug)betaalopdracht via de wachtrij
 10. Betaalspecificatie afdrukken
 11. Betaalopdracht verzenden naar de bank
 12. Factuur of betaalopdracht storneren
 13. Betaling boeken in het bankboek
 14. Betaling tegenboeken en facturen storneren (ná het boeken van de betaling)
 15. Automatische terugbetaling creditnota's debiteuren
 16. Automatische betalingen buitenland verrichten
 17. Automatische betalingen via betaalopdrachtset verrichten
 18. Automatische betalingen verrichten via bankkoppeling
 19. Automatische betalingen verrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Betaling Incasso

Work area

Financieel