Automatische betalingen via bankkoppeling verrichten

Je kunt digitale betaalopdrachten en terugbetalingen automatisch naar de bank verzenden via een koppeling tussen internetbankieren en Profit, ook wel bankintegratie of bankkoppeling genoemd. Zelf betaalbestanden (SEPA-bestanden) klaarzetten en in de internetbankierenapplicatie uploaden is dan niet meer nodig. De bank verwerkt de betaalopdracht niet meteen, je moet de betaalopdracht hier signeren (of afkeuren).

Dit onderwerp is een uitbreiding van de beschrijving van Automatische betalingen. Alleen de verschillen met de standaardprocedure worden behandeld.

Let op:

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar bij internetbankieren via de ING- of Rabobank. De ABN AMRO biedt deze mogelijkheid vooralsnog niet. Je kunt de koppeling met de ABN AMRO alleen gebruiken voor het uitwisselen van bankafschriftbestanden.

Je kunt alleen binnenlandse betaalbestanden in euro's automatisch verzenden via de bankkoppeling, niet in buitenlandse valuta.

Betalingen aan buitenlandse valuta doe je in het BTL91-betaalformaat. Een bestand in het BTL91-betaalformaat kun je echter niet automatisch via de bankkoppeling naar de ING- of Rabobank verzenden. Je moet dit handmatig verwerken. Je kunt wel de bankafschriften van Nederlandse rekeningnummers in andere valuta inlezen. Bankintegratie is alleen voor EUR-rekeningen mogelijk!

Vanaf 1 mei 2019 accepteren de banken het formaat BTL91 niet meer voor buitenlandse betalingen. Als vervanging hiervoor kan een SEPA-bestand worden aangeleverd.

Voorbereiding

  • Bankrekeningnummer

    Je legt in de eigenschappen van het eigen bankrekeningnummer de instellingen voor direct verwerken vast. Dit vervangt de handmatige actie Verwerken betaalopdracht. Je moet het veld Betaalopdracht direct verwerken op het tabblad Betaling aanvinken.  

    Het proces terugbetaling debiteuren gebruikt dezelfde instellingen op het tabblad Betaling als het automatisch betalen van crediteuren. Op het tabblad Terugbetaling selecteer je het gewenste opdrachtbrief- en specificatierapport.

  • Bankkoppeling inrichten

    Je activeert voor het gewenste bankrekeningnummer de bankkoppeling tussen de bank en Profit. Je activeert de integratie ook éénmalig binnen de eigen omgeving. Nadat je de bankintegratie hebt geactiveerd, moet je de Communicatieservice autoriseren en de Communicatieomgeving instellen. Het autoriseren en instellen van de communicatieservice doe je alleen als je voor het eerst elektronisch gegevens gaat uitwisselen uit Profit via internet.

Werkwijze