thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Betaalopdracht raadplegen en wijzigen

Na het toevoegen van een opdracht kun je enkele algemene gegevens wijzigen. Als je andere gegevens wilt wijzigen, dan verwijder je de betaalopdracht en voeg je een nieuwe toe.

Alle toegevoegde betaalopdrachten blijven bewaard, zodat je altijd inzicht hebt in de betaalhistorie. Zo kun je snel achterhalen welke facturen betaald zijn in een bepaalde opdracht, welke facturen uitgesloten zijn van betaling, etc.

Let op:

Als je het voorkeur bankrekeningnummer van een crediteur hebt gewijzigd (in de eigenschappen van een crediteur op het tabblad Betaling) nádat je een nieuwe betaalopdracht hebt toegevoegd, dan neemt Profit deze wijziging niet mee. Profit haalt namelijk het voorkeur bankrekeningnummer van een crediteur op bij het toevoegen van de betaalopdracht.

Als bij een crediteur een geblokkeerde bankrekeningnummer staat, dan worden bij een betaalopdracht de openstaande facturen van deze crediteur toch meegenomen. Pas als je op het tabblad Betaling bij de crediteur de bankrekening verwijdert, komen de facturen niet meer mee.

Meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen incasso- en betaalopdrachten binnen dezelfde administratie raadplegen (op 'read-only' basis). Als je de weergave van incasso-opdracht of betaalopdracht opent terwijl een andere gebruiker tegelijkertijd deze weergave heeft geopend krijg je een melding dat je de gegevens van de opdracht alleen kunt raadplegen. Je klikt dan op OK en de weergave van de incasso- of betaalopdracht opent op de gebruikelijke wijze. De weergave ziet er hetzelfde uit, maar de knoppen Nieuw en Verwijderen in de weergave zijn niet beschikbaar (grijs). Je kunt in dat geval een opdracht wel openen en raadplegen, maar niet wijzigen.

Betaalopdracht raadplegen of aanpassen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Betaalopdracht.

  In de weergave Betaalopdrachten zie je per betaalopdracht de status:

  • Niet verwerkt. De betaalopdracht is toegevoegd, maar niet verwerkt als betaalbestand.
  • Onderweg. Het betaalbestand is gegenereerd. Dit betekent dus niet dat het betaalbestand naar de bank is verzonden en/of al door de bank is verwerkt. De betaalbaar gestelde facturen zijn afgeboekt.
  • Afgehandeld. Als je het bankafschrift met de bijgewerkte betalingen inleest of invoert, worden de bedragen op de rekening Betalingen onderweg vereffend, en krijgt de betaalopdracht de status Afgehandeld.
 2. Open de eigenschappen van de betaalopdracht.
 3. Wijzig de Voorkeur datum verwerking als je de betalingen op een andere datum wil uitvoeren.
 4. Wijzig Opdrachtinformatie als je andere gegevens wilt vermelden in de betalingsregels.
 5. Ga naar het tabblad: Crediteuren.

  Je ziet de geselecteerde crediteuren van de betaalopdracht, deze kun je wijzigen bij een niet-verwerkte betaalopdracht.

  Als je de crediteur uitvinkt, dan worden automatisch alle betaalbaar gestelde facturen van deze crediteur uitgevinkt.

 6. Ga naar het tabblad: Facturen.

  Je ziet de geselecteerde facturen van de betaalopdracht, deze kun je wijzigen bij een niet-verwerkte betaalopdracht. Je kunt ook de eigenschappen van de factuur raadplegen. Je ziet hier ook het bankrekeningnummer waarop betaald wordt.

  Bij een niet-verwerkte incasso-, betaal- of terugbetaalopdracht kun je achteraf nog facturen toevoegen aan de opdracht. Hiervoor gebruik je de actie Toevoegen facturen op het tabblad Facturen. Deze actie is alleen zichtbaar als je de opdracht nog niet hebt verwerkt.

 7. Je kunt een factuur nog toevoegen na het aanmaken van de incasso-, betaal- of terugbetaalopdracht, zonder dat je de opdracht als zodanig helemaal opnieuw hoeft te genereren. Handig als de toe te voegen factuur met spoed afgehandeld moet worden, of als je deze vergeten bent in de oorspronkelijke opdracht.Vink een willekeurige factuur uit.
 8. Ga naar het tabblad: Verzending. Dit tabblad is alleen zichtbaar als je de bankkoppeling hebt ingericht.

  Je ziet de verzendstatus van de betaalopdracht.

  • Een succesvol klaargezette betaalopdracht krijgt de status Klaar om te verzenden. Vervolgens verstuurt de communicatieservice het bericht naar het BIS. Als het bericht is verzonden wijzigt de verzendstatus van de opdracht in Verzonden en wordt het veld Datum verstuurd gevuld met de huidige datum. Als er een fout bij de verzending optreedt wijzigt de status in Fout bij verzending. Je kunt, nadat de fout verholpen is, het bericht opnieuw verzenden via de communicatieservice.
  • Nadat het bericht (het incasso en betaalbestand) door de BIS ontvangen is, wordt dit aangeboden aan de bank. De bank beantwoordt dit bericht met een 'ontvangst' bericht. De BIS stuurt dit bericht door naar je en vult daarmee Datum ontvangst in. De bank zal het bericht met incasso- of betaalbestand gaan controleren (valideren) of het verwerkt kan worden. De bank zal de BIS een 'valide' of een 'niet valide' antwoordbericht versturen. De BIS stuurt dit bericht door aan je en vult daarmee Datum validatie in. Daarna is voor jou op de portal van de bank de incasso- of betaalopdracht beschikbaar om te accorderen.
  • Als de ontvangen verzendstatus gelijk is aan Afgekeurd door ontvanger of Geannuleerd door ontvanger en de status van de incasso- of betaalopdracht gelijk is aan Onderweg of Afgehandeld, dan wordt de opdracht gestorneerd.
  • Controleer de verzending van de incasso- of betaalopdracht door de communicatieberichten te controleren.
 9. Klik op: OK.

Zie ook

Direct naar

 1. Automatische betalingen
 2. Automatische betalingen inrichten
 3. Nieuwe betaalopdracht toevoegen
 4. Betaalopdracht raadplegen en wijzigen
 5. Facturen betaalbaar stellen of uitsluiten van betaling
 6. Betaalvoorstel afdrukken
 7. Betaalopdracht verwijderen
 8. Betaalbestand verwerken
 9. Incasso- en (terug)betaalopdracht via de wachtrij
 10. Betaalspecificatie afdrukken
 11. Betaalopdracht verzenden naar de bank
 12. Factuur of betaalopdracht storneren
 13. Betaling boeken in het bankboek
 14. Betaling tegenboeken en facturen storneren (ná het boeken van de betaling)
 15. Automatische terugbetaling creditnota's debiteuren
 16. Automatische betalingen buitenland verrichten
 17. Automatische betalingen via betaalopdrachtset verrichten
 18. Automatische betalingen verrichten via bankkoppeling
 19. Automatische betalingen verrichten (Nederlandse Antillen)

Process

Betaling Incasso

Work area

Financieel