Berichten verzenden en ontvangen via de communicatieservice

Je verstuurt berichten naar instanties (zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel) via de communicatieservice.

Je kunt dit proces automatiseren met Geplande taken.

De communicatieservice wordt ook gebruikt voor e-facturen.

Inhoud

Video

Beschrijving

Het berichtenverkeer met instanties verloopt via één specifieke omgeving: de communicatieomgeving. Als je meerdere omgevingen hebt, leveren deze omgevingen berichten (zoals btw-aangifteberichten) aan de communicatieomgeving aan. De communicatieomgeving wisselt berichten uit met de instanties. De communicatieomgeving koppelt de status van berichten terug naar de relevante subomgevingen.

Het berichtenverkeer ziet er globaal als volgt uit:

 1. Je verzendt berichten vanuit de subomgevingen naar de communicatieomgeving.

  Je zet bijvoorbeeld een btw-aangifte klaar, je deponeert stukken voor de Kamer van Koophandel, je verwerkt een betaalopdracht, etc. Al deze acties leiden tot het verzenden van een bericht van de subomgeving naar de communicatieomgeving.

 2. De communicatieomgeving wisselt berichten uit met instanties, zoals de Belastingdienst.

  Er vindt berichtenverkeer plaats per aangifte (of aanlevering). Na de initiële verzending van een aangifte kunnen diverse berichten volgen, zoals een ontvangstbevestiging, diverse statusberichten, een definitieve bevestiging dat de aangifte correct verwerkt is, of een afkeuring omdat er een fout is opgetreden.

  Je kunt deze berichten alleen raadplegen in de communicatieomgeving, niet in de subomgevingen.

 3. In de subomgevingen is de status van berichten zichtbaar in de functie waar je de berichten hebt klaargezet.

  Let op:

  Communicatieberichten lopen in de praktijk over diverse schijven/services, waarbij elke schijf of service berichten kan terugkoppelen. Dit is afhankelijk van het type bericht.

Voorbeeld

Je hebt diverse omgevingen (omgeving A, B, C, etc.) en een communicatieomgeving.

Je verricht een btw-aangifte vanuit omgeving A:

 1. Omgeving A

  Je maakt de btw-aangifte definitief in omgeving A. Als je de btw-aangifte klaarzet, wordt vanuit omgeving A een btw-aangiftebericht naar de communicatieomgeving verzonden.

 2. Communicatieomgeving

  De communicatieomgeving verzendt de btw-aangifte van omgeving A naar de Belastingdienst. Er vindt berichtenverkeer plaats tussen de communicatieomgeving en de Belastingdienst. Je kunt deze berichten raadplegen in de communicatieomgeving (al is dit doorgaans niet nodig), niet in omgeving A.

 3. Omgeving A

  De status van de btw-aangifte is zichtbaar in omgeving A, in Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte. Hier zie je of de aangifte verzonden is, of deze succesvol verricht is, etc.

Voorbereiding

Communicatieberichten genereren

De berichten voor de communicatieservice zijn afkomstig van verschillende onderdelen van Profit. De manier waarop berichten worden gegenereerd, verschilt per onderdeel.

Voor het genereren van berichten wordt de term 'klaarzetten' gebruikt. Als je bijvoorbeeld een btw-aangifte klaarzet, zal Profit een btw-aangiftebericht klaarzetten voor verzending via de communicatieservice. Je kunt een klaargezet bericht niet annuleren of intrekken.

Communicatieberichten genereren:

Communicatieberichten verzenden

Je verzendt berichten vanuit Profit naar de relevante instanties of organisaties.

Je verzendt berichten altijd vanuit de communicatie-omgeving, niet vanuit subomgevingen. Op deze regel geldt één uitzondering: Bij het verzenden en ontvangen van e-facturen (UBL) wordt de communicatieomgeving niet gebruikt. Als je het communicatieprofiel E-facturen verwerken via de e-mail in een bepaalde omgeving hebt ingericht, moet je deze berichten ook verzenden en ontvangen via deze omgeving.

Je hebt de onderstaande functies alleen nodig als je berichten niet automatisch verzendt via de taak Verzenden en ontvangen communicatieservice. Er kunnen ook module-gerelateerde verzendacties zijn, zoals bij Fiscaal.

Alle uitgaande communicatieberichten verzenden en inkomende berichten ontvangen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

  Je kunt na het versturen van een aangifte in de Communicatieservice meerdere regels krijgen met de omschrijving ‘Binnenkomend bericht’. Dit is met name afhankelijk van hoe snel de Belastingdienst is en hoeveel tijd er zit tussen de acties ‘Verzenden’ en ‘Ontvangen’. Als je veel berichten tegelijk verzendt, kan de Belastingdienst deze gaan verwerken; als Profit Fiscaal tegelijkertijd de actie ‘Ontvangen’ uitvoert, worden alle statussen in één keer opgehaald.

   Een binnenkomend bericht kan meerdere bijlagen bevatten. Hoe meer bijlagen, hoe minder regels in de weergave.

Communicatieberichten selecteren en verzenden:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.
 2. Selecteer de berichten die je wilt verzenden.
 3. Klik op: Bericht verzenden.

  Let op: 

  Als twee gebruikers tegelijkertijd het verzenden en ontvangen starten, kan worden gemeld dat er een fout is opgetreden bij het verzenden en ontvangen van berichten.

  Deze melding kan ook optreden bij een storing. Hierna wordt de functie na 30 minuten automatisch vrijgegeven en kun je het opnieuw proberen.

Communicatieberichten herstellen en opnieuw verzenden:

Als het verzenden van een bericht niet gelukt is, kun je het bericht opnieuw verzenden. Je moet de berichtstatus terugzetten voordat je het bericht weer kunt verzenden.

Je mag een aangiftebericht alleen verzenden als er geen recentere versie van het betreffende aangiftebericht aanwezig is.

Voorbeeld:

Je hebt versie 1 en 2 van een aangifte verzonden. Daarna laat de Belastingdienst je weten dat je de aangifte nogmaals moet verzenden. In die situatie kun je de status van aangifte versie 2 terugzetten en deze aangifte opnieuw verzenden.

Je mag aangifte versie 1 niet opnieuw verzenden.

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.
 2. Selecteer de berichten die je wilt herstellen.
 3. Klik op de actie: Herstellen berichtstatus.

  De status wordt teruggezet.

 4. Klik op: Bericht verzenden.

Communicatieberichten ontvangen

Je ontvangt retourberichten in Profit. Je ontvangt berichten altijd in de communicatie-omgeving, niet in subomgevingen.

Je hebt de onderstaande functies alleen nodig als je berichten niet automatisch verzendt.

Voor Digipoort geldt het volgende. Er wordt altijd 30 dagen teruggekeken naar alle berichtttypen die door de Belastingdienst zijn klaargezet om opgehaald te worden via het Digipoort-kanaal.

Communicatieberichten ontvangen:

 1. Ga naar:
  • Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen

Communicatieberichten verwerken

Je verwerkt inkomende berichten in de omgeving.

Je hebt de onderstaande functies alleen nodig als je berichten niet automatisch verwerkt.

Alle communicatieberichten verwerken:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Berichten verwerken

Communicatieberichten selecteren en verwerken:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.
 2. Selecteer de berichten die je wilt verwerken.
 3. Klik op: Verwerken bericht.

Communicatieberichten controleren

Je controleert of het verzenden en ontvangen van berichten correct is verlopen.

Je raadpleegt uitgaande (door jou verzonden) berichten en retourberichten in de communicatieomgeving (niet in de subomgevingen). Als je in een subomgeving bijvoorbeeld een btw-aangifte hebt klaargezet, kun je alle berichten raadplegen via de communicatie-omgeving. In de subomgeving kun je bij de btw-aangifte de status zien.

Elektronische berichten die gegenereerd worden in Profit, krijgen een uniek nummer. De communicatieservice gebruikt dit nummer om het bericht te versturen en kan op basis van dit nummer eventuele retourberichten terugkoppelen bij verzonden berichten. Berichten van Digipoort bijvoorbeeld, die gekoppeld kunnen worden aan een verstuurd bericht (Bericht naar OTP), zullen niet apart zichtbaar zijn, maar worden verwerkt in de regel van het verstuurde bericht. De status van de aangifte wordt dan aangepast, net als het veld Laatste statuswijziging. Bij meerdere retourberichten wordt alleen het bericht met de hoogste status verwerkt. Dit voorkomt dat een bericht (of aangifte), dat geaccepteerd is door de Belastingdienst, teruggezet wordt naar de status Verzonden.

Als je retourberichten ontvangt die niet gekoppeld zijn aan een verstuurd bericht, zijn deze wel apart zichtbaar in de weergave. Een dergelijk bericht heeft dan als subtype ONB (onbekend bericht). Controleer dergelijke berichten en zoek een oplossing.

Communicatieberichten raadplegen en controleren:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.

  Let op:

  Je gebruikt deze functie alleen voor het controleren van berichten en het oplossen van problemen. Je controleert de status van de aangifte in de subomgeving in de aangiftecockpit.

  Wel kun je in deze functie een extra weergave toevoegen en hierin velden met meer informatie opnemen.

 2. Controleer de kolommen Status en Uitgaand bericht niet versturen.
 3. Onthoud het tijdstip van het bericht met de foutmelding en het id en zoek het bericht op in het communicatielog voor uitleg en eventuele oplossingen.
 4. Als er een fout is opgetreden, heb je de volgende mogelijkheden:
  • Open de eigenschappen van het bericht en ga naar het tabblad Berichtactie. Als hier een melding staat, kun je deze openen en de volledige melding raadplegen.
  • Als Uitgaand bericht niet versturen in de weergave is aangevinkt, dan kan dit de volgende oorzaak hebben: het bericht is klaargezet, vervolgens heeft er een wijziging plaatsgevonden en het bericht is opnieuw klaargezet. Als je het bericht alsnog wilt verzenden, klik je op Herstellen berichtstatus.
  • Als een bericht door de Belastingdienst is afgekeurd, moet je de omgeving openen waaruit het bericht afkomstig is. In de eigenschappen van elk communicatiebericht staat op de tabblad Bijlage de inhoud (XML) van het bericht.

   Ga naar Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB of Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb en raadpleeg de weergave met afgekeurde aangiften.

   Open de eigenschappen van het bericht en raadpleeg de algemene kenmerken en bijbehorende retourberichten. Per uitgaand bericht tref je vrijwel altijd één retourbericht aan.

  • Je kunt een bijlage opslaan via de actie Opslaan bijlage op het tabblad Bijlage.
  • Andere omgeving selecteren

   Als de communicatie-omgeving niet meer gevonden kan worden, kan een bericht niet verzonden of afgehandeld worden. Profit zal automatisch detecteren dat op een bericht nog actie nodig is. Je kunt het bericht openen en in de eigenschappen aangeven welke omgeving voor het verzenden of verwerken gebruikt moet worden. Dit is alleen mogelijk bij berichten waarvoor dit nodig is. Je kunt zelf een omgeving selecteren, of het probleem automatisch laten oplossen.

   Bij berichten die correct zijn afgehandeld, kun je geen omgeving selecteren in de eigenschappen van een bericht.

Communicatielog raadplegen

Tijdens het verzenden, verwerken of ontvangen van berichten kunnen zich problemen voordoen. Zo kun je een foutmelding van Profit of een waarschuwing krijgen. Deze kun je raadplegen in het Communicatielog.

In de omschrijving van het logbericht zie je bij welke procedurestap zich de melding heeft voorgedaan, bijvoorbeeld tijdens Bericht verzenden of Verwerken bericht.

Achter een regel staat een Niveaucode ter identificatie van de logregel.

 • I -  Informatie
 • F - Foutmelding

  Deze foutmelding is bij de regel opgeslagen en te raadplegen.

Melding bij communicatieprobleem raadplegen en controleren:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatielog.

  Je ziet alle logregels uit alle omgevingen.

 2. Open een regel met een foutmelding.

  Je ziet in welke omgeving het probleem zich heeft voorgedaan en onderin bij Informatie zie je de foutmelding.

 3. Kopieer eventueel de tekst bij Informatie, zodat je deze kunt opnemen in een incident voor AFAS Support.
 4. Los eventuele problemen op.

  In sommige gevallen zul je het onderliggende bericht inhoudelijk moeten controleren, om te kijken of dit geldige gegevens bevat.

  Bij de melding '210 Authenticatie niet gelukt': controleer of het juiste certificaat gebruikt wordt en controleer of het certificaat bekend is bij de Service Provider.

  Als er problemen zijn bij de ontvanger, kun je later proberen de berichten nogmaals te verzenden.

Om de oorzaak van de foutmelding te zien, kun je de kolom Memo aan de weergave toevoegen.

Communicatieberichten opschonen

Je kunt communicatieberichten en de bijbehorende bijlagen verwijderen via de communicatie-omgeving. Hiermee kun je de omvang van de omgeving beperken. Ook kun je berichten opschonen van omgevingen die je niet meer gebruikt. De minimale ouderdom van op te schonen berichten is 30 dagen, hierop vindt controle plaats. Door additionele controles kan het voorkomen dat je bepaalde berichten niet kunt opschonen.

Je kunt alleen berichten opschonen met de volgende status:

 • Klaar om opnieuw te verzenden na fout
 • Bericht verzonden
 • Ontvangst van bericht bevestigd
 • Versturen bericht mislukt.

Let op:

Het opschonen van berichten is een onomkeerbaar proces, de berichten worden definitief uit Profit verwijderd. Neem bij voorkeur contact op met AFAS Support of met de consultant voordat je berichten opschoont.

Communicatieberichten opschonen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.

  Selecteer het bericht dat je wilt verwijderen. Als je meerdere berichten wilt verwijderen, activeer je eerst de selectiekolom met Ctrl+S. Vervolgens vink je de te verwijderen regels aan.

  Profit controleert of je de geselecteerde berichten mag opschonen, dit is afhankelijk van het berichttype en de status van het bericht. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Profit dit melden en worden de berichten niet verwijderd.

 2. Klik op de actie: Opschonen.

Fiscale communicatieberichten opschonen:

Heb je (oude) fiscale communicatieberichten in de omgeving die je wilt opschonen? Het opschonen van fiscale communicatieberichten is nu mogelijk (voorheen kon dit niet). Je kunt nu fiscale communicatieberichten en de bijbehorende bijlagen verwijderen via de communicatie-omgeving. Hiermee kun je de omvang van de omgeving beperken. Ook kun je berichten opschonen van omgevingen die je niet meer gebruikt.

Let op:

Je kunt alle soorten fiscale berichten opschonen, hierop worden geen controles uitgevoerd. Bedenk van te voren dus goed welke fiscale communicatieberichten je wél en welke berichten je niet wilt verwijderen. Dit proces is namelijk onomkeerbaar: communicatieberichten die zijn verwijderd kunnen niet meer teruggehaald worden.

Direct naar

 1. Communicatieservice
 2. Communicatieservice inrichten
 3. Berichten verzenden en ontvangen via de communicatieservice