thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte Vpb uitwerken

Met de aangifte Vennootschapsbelasting kun je de Vpb-aangifte verzorgen voor je cliënten. De aangifte Vpb bevat de volgende biljetten:

Biljet

Bedoeld voor

Aanlevering

A-biljet

Binnenlandse ondernemingen

Elektronisch

C-biljet

Buitenlandse ondernemingen

Elektronisch

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag bestaat uit de winst verminderd met eventuele aftrekbare giften en te verrekenen verliezen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is:

Algemeen tarief

2020

2021

t/m € 200.000

16,5%

15%

vanaf € 200.000

25%

25%

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal