Aangifte Vpb uitwerken

Met de aangifte Vennootschapsbelasting kun je de Vpb-aangifte verzorgen voor je cliënten. De aangifte Vpb bevat de volgende biljetten:

Biljet

Bedoeld voor

Aanlevering

A-biljet

Binnenlandse ondernemingen

Elektronisch

C-biljet

Buitenlandse ondernemingen

Elektronisch

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag bestaat uit de winst verminderd met eventuele aftrekbare giften en te verrekenen verliezen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is:

 

2022

2023

Laag tarief

15%

19%

Hoog tarief

25,8%

25,8%

Grensbedrag

€395.000

€200.000

Voorbereiding

Video

Werkwijze

Zie ook