Simulatie Vpb

Door het invullen van een simulatieaangifte kun je een nog betere service bieden aan je cliënten. Je kunt namelijk verschillende aangiftescenario’s uitwerken en aan de hand daarvan beoordelen wat het resultaat voor de cliënt is.

Je kunt voor de Vennootschapsbelasting een simulatie uitwerken, zonder het risico dat de simulatie naar de Belastingdienst wordt verstuurd. Voor de Inkomstenbelasting was dit al mogelijk. De eerste keer dat je de simulatie voor een bepaald aangiftejaar uitwerkt maakt Profit een kopie van de aangifte Vpb. Vervolgens gebruik je deze kopie van de aangifte Vpb om verschillende scenario’s voor de cliënt door te rekenen.

Je kunt per cliënt per jaar één simulatie aanmaken. Deze simulatie kun je steeds opnieuw aanpassen.

Voordelen

 • Verschillende aangiftescenario's uitwerken en het gunstigste scenario voor je cliënt kiezen
 • Beter advies voor de cliënt op basis van de aangiftedata
 • Geen risico dat de simulatie naar de Belastingdienst wordt verstuurd
 • De bestaande aangifte Vpb blijft intact

Inhoud

Voorbereiding

Voor het uitwerken van een simulatie hoef je niets in te richten. Je kunt meteen aan de slag!

De actie Simulatie 20XX is direct beschikbaar in de cockpit van de cliënt Vpb. Het is niet mogelijk om het uitwerken van de simulatie te autoriseren. Als een medewerker rechten heeft op de cliënt Vpb en de cockpit van de betreffende cliënt Vpb kan openen, dan kan deze medewerker ook de simulatie van de cliënt Vpb uitwerken. Zelfs als deze medewerker via workflow-autorisatie geen rechten heeft om de gewone aangifte Vpb van de cliënt uit te werken.

Beschrijving

De aangiften vennootschapsbelasting van je cliënten bevatten waardevolle gegevens. Je kunt de gegevens uit de Vpb-aangifte van een cliënt nu gebruiken als basis om verschillende scenario's voor de cliënt door te rekenen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de cliënt een nieuwe machines aanschaft? Of wat betekenen investeringen voor het volgende belastingjaar?

Je kunt voor de vennootschapsbelasting een simulatie uitwerken, zonder het risico dat de simulatie naar de Belastingdienst wordt verstuurd en zonder wijzigingen aan te brengen in de bestaande aangifte Vpb. De simulatie is vanaf 2021 beschikbaar in de cockpit van de cliënt Vpb.

De uitlevering van de simulatieaangifte Vpb voor het nieuwe jaar loopt synchroon met de uitlevering van de gewone aangiftebiljetten.

Je herkent een simulatieaangifte aan de oranje blak boven in het scherm:

Ook op de standaardrapportage is duidelijk zichtbaar dat het rapport betrekking heeft op een simulatieaangifte. In de kop van het rapport staat dan in het rood SIMULATIE.

Wat moet je weten over de simulatie

Houd bij het uitwerken van de simulatie rekening met het volgende:

 • De eerste keer dat je de simulatie voor een bepaald aangiftejaar uitwerkt maakt Profit een kopie van de aangifte Vpb. Vervolgens gebruik je deze kopie van de aangifte Vpb om verschillende scenario’s voor de cliënt door te rekenen.
 • De simulatie kijkt naar de stamgegevens van de cliënt en neemt die identiek over. Als de aangifte Vpb een C-biljet is wordt de simulatie ook een C-biljet.
 • Het is niet mogelijk om gegevens uit de simulatie over te nemen naar de aangifte Vpb.
 • Het is niet mogelijk om de simulatie in zijn geheel over te zetten naar de aangifte Vpb.
 • Je kunt de simulatie niet versturen naar de Belastingdienst en beschikt daarom ook niet over Controle aangifte in het aangiftemenu.
 • Je kan via de connector geen Simulatie Vpb of CF-gegevens importeren.
 • De FE Excel functionaliteit en het consolidatiescherm worden niet ondersteund voor Simulatie aangifte Vpb.
 • Je kunt geen weergave of analyse maken op basis van de gegevens uit de simulatie.
 • Je vindt een uitgewerkte Simulatie niet terug op het tabblad Aangiften in de cockpit van de cliënt, hier staan namelijk alleen aangiften die verstuurd kunnen worden. De aangifte is wel zichtbaar op het tabblad Aangifte in de eigenschappen van de cliënt in Profit.

Simulatie uitwerken

Het uitwerken van de simulatie doe je in InSite. Je start de simulatie in de cockpit van de cliënt Vpb. De eerste keer dat je de simulatie voor een bepaald aangiftejaar uitwerkt maakt Profit een kopie van de aangifte Vpb van datzelfde jaar. Vervolgens gebruik je deze kopie van de aangifte Vpb om verschillende scenario’s voor de cliënt door te rekenen.

Door de oranje balk bovenaan het scherm weet je dat je aan het werk bent in de simulatie en dus niet in de originele aangifte.

Simulatie uitwerken:

 1. Ga naar InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Klik op: Vpb 20XX
 5. Open de cockpit van de cliënt Vpb voor wie je de simulatie wilt uitwerken.
 6. Selecteer het juiste fiscale jaar.
 7. Klik op: Simulatie 20XX.

  Cijfers uit de aangifte Vpb worden overgenomen naar de simulatie op het moment dat je de simulatie voor de eerste keer opstart in een betreffend aangiftejaar.

 8. Vul de simulatie in zoals je ook een aangifte Vpb invult.

Verificatie

In dit scherm worden eventuele foutmeldingen, waarschuwingen en hints getoond.

Conceptaangifte

Je kunt een conceptaangifte afdrukken van de simulatie zodat je duidelijk ziet wat het resultaat is dat naar de Belastingdienst verstuurd zal worden als je deze gegevens invult bij de Aangifte Vpb.

Standaardrapportage simulatie afdrukken

Je kunt de simulatieaangifte afdrukken via het menu Rapportage in de Simulatie. In de kop van de standaardrapportage wordt SIMULATIE afgedrukt. In de Duitse en Engelse rapporten staat er SIMULATION. Ook in de losse voorbrieven en in de Specificatie Investeringsaftrek wordt de tekst Simulatie afgedrukt.

Let op!

Deze rapporten kun je niet afdrukken vanuit de cockpit van de cliënt. Je beschikt niet over de akkoordverklaring omdat je de aangifte niet kunt accorderen en verzenden.

Standaardrapportage Simulatie Vpb afdrukken:

 1. Ga naar InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Klik op: Vpb 20XX.
 5. Open de cockpit van de cliënt Vpb voor wie je de standaardrapportage Simulatie Vpb wilt afdrukken.
 6. Selecteer het juiste fiscale jaar.
 7. Klik op: Simulatie 20XX.
 8. Klik op: Rapportage.

Eigen rapporten aanpassen:

Als je werkt met eigen standaardrapportages moet je de koptekst van de rapporten aanpassen om het woord Simulatie in het rapport te tonen.

De standaardtekst die wordt meegeleverd in een standaardrapportage is als volgt:

~GETALLYEARS Cod~

~IF AFASIsTaxPlanning = `True`~

Naam ~T60F006~ SIMULATIE Fiscaal nummer ~T60F002~

~ELSE~

~IF AFASAccLite = 0 AND (<<CodViAg>> = `0` OR <<CodViAg>> = `P` OR <<CodViAg>> = `O` OR <<CodViAg>> = `G` OR <<CodViAg>> = `V` OR <<CodViAg>> = `C`)~

Naam ~T60F006~ CONCEPT Fiscaal nummer ~T60F002~

~ELSE~

Naam ~T60F006~ Fiscaal nummer ~T60F002~

~END~

~END~

Bedragen in ~AFASFunctioneleValuta~

Simulatie deblokkeren of verwijderen

Je kunt een simulatieaangifte Deblokkeren of Verwijderen in Profit.

Simulatie deblokkeren:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Ga naar het tabblad: Aangifte.
 4. Selecteer de aangifte die je wilt deblokkeren.
 5. Klik op de actie: Deblokkeren aangifte.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Simulatie verwijderen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Ga naar het tabblad: Aangifte.
 4. Selecteer de aangifte die je wilt verwijderen.
 5. Klik op de actie: Verwijderen aangifte.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Fiscaal