Aangifte Vpb plannen

De eerste taak is het plannen van de aangifte. Aan het begin van een aangiftejaar start je deze taak starten voor alle aanwezige cliënten in Profit Fiscaal, ook na het toevoegen van een cliënt start je deze taak.

Je kunt de taak starten vanuit Profit Fiscaal en Fiscaal InSite. Als je de taak vanuit Profit start dan kun je het plannen van de aangifte per cliënt uitvoeren. In InSite kun je via Collectief plannen voor alle cliënten waarvoor je bent geautoriseerd de aangifte in één keer plannen. Ook kun je vanuit het aangiftebiljet een cliënt selecteren en alleen de aangifte voor deze cliënt plannen.

Inhoud

Aangifte Vpb plannen

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt Vpb.
 3. Ga naar het tabblad: Voortgang.
 4. Open de eigenschappen van het belastingjaar.
 5. Ga naar het tabblad: Plannen.
 6. Vul bij Plandatum gereed de datum in waarop je verwacht dat de aangifte afgerond is.
 7. Vink Aanlevering via accountant aan als de accountant gegevens aanlevert.
 8. Selecteer eventueel een accountant.
 9. Vul bij Verwacht gegevens cliënt de datum in waarop je de gegevens van de cliënt verwacht.
 10. Vul bij (tweede) Verzoek gegevens cliënt de datum in waarop je de cliënt gevraagd hebt om de gegevens op te sturen.
 11. Vul bij Ontvangen gegevens cliënt de datum in waarop je de gegevens van de cliënt ontvangt.
 12. Vul bij Verwacht gegevens accountant de datum in waarop je de gegevens van de accountant verwacht.
 13. Vul bij (tweede) Verzoek gegevens accountant de datum in waarop je de accountant gevraagd hebt om de gegevens op te sturen.
 14. Vul bij Ontvangen gegevens accountant de datum in waarop je de gegevens van de accountant ontvangt.
 15. Klik op: Opslaan en sluiten.

Aangifte Vpb plannen in Fiscaal InSite

In Fiscaal InSite kun je de aangiften voor verschillende cliënten in één scherm plannen. Je kunt dit niet via een boekingsprogramma voor meerdere cliënten tegelijk doen.

Als je voor een groep cliënten in één verwerking de aangiften wilt plannen kun je gebruik maken van de import functionaliteit in Profit.

Aangifte plannen in InSite:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Selecteer de cliënt.
 3. Klik op: Cockpit.

  Je kunt ook direct de site openen en inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord. 

 4. Ga in de cockpit van de cliënt Vpb naar Voortgang (Workflow).
 5. Vul de datum in bij Plandatum gereed en bij Verwacht gegevens cliënt.
 6. Klik op Aanpassen.

Via Collectief plannen kun je voor alle cliënten waarvoor je bent geautoriseerd de aangifte in één scherm plannen. Ook kun je vanuit het aangiftebiljet een cliënt selecteren en de aangifte voor alleen deze cliënt plannen. Hiervoor voeg je in InSite het overzicht Collectief plannen Vpb toe aan de pagina Fiscaal / Vpb. Vervolgens kun je via dit overzicht de aangiften voor meerdere cliënten tegelijk plannen.

Voor het collectief plannen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • cliënten moeten gekoppeld zijn aan een workflow;
 • de stap 'Aangifte plannen' moet beschikbaar zijn voor de gebruiker (voor iedereen, behandelaar, beoordelaar, vennoot en/of adviseur) in het schema van deze workflow;
 • gebruikers moet rechten hebben op de betreffende cliënten.

 1. Klik op: Collectief plannen Vpb.
 2. Klik op: de cliënt waarvoor je de aangifte wilt plannen.
 3. Vul een waarde in bij Plandatum gereed.
 4. Vul een waarde in bij Verwacht gegevens cliënt.
 5. Klik op: Aanpassen.

  Je kunt nu voor de volgende cliënt de aangifte plannen.

  Let op: 

  Je kunt alleen de velden invullen die volgens het workflow schema moeten worden ingevuld.

Na het plannen van de aangifte kun je verder gaan met de tweede taak het opvragen van de gegevens bij de cliënt en eventueel de accountant.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb uitwerken
 2. Aangifte Vpb plannen
 3. Gegevens aangifte Vpb opvragen
 4. Controleren volledigheid ontvangen gegevens Vpb
 5. Aangifte Vpb opstarten
 6. Aangifte Vpb verwerken
 7. Aangifte Vpb versturen aan cliënt
 8. Versturen aangifte Vpb aan Belastingdienst
 9. Cliënt Vpb beoordelen
 10. Simulatie Vpb