thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte Vpb opstarten

Je kunt de aangifte opstarten als je de gegevens van een cliënt volledig hebt ontvangen. In de takenlijst zie je het totaal aantal onderhanden aangiften.

Inhoud

Aangifte verwerken via InSite

Je opent de aangifte in Fiscaal InSite

Aangifte openen via InSite:

 1. Open Fiscaal InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Selecteer Cliënt Vpb.
 5. Selecteer de cliënt.
 6. Klik op: Aangifte uitwerken.
 7. Klik op: Aanpassen.

Na het sluiten van de aangifte krijg je een scherm waarin je de datum Concept gereed kunt invullen.

Als een aangifte door de verantwoordelijke klaargezet wordt voor controle, wordt deze datum gevuld en de taak afgehandeld. Je kunt dan de aangifte controleren en accorderen.

Kleurcodering

Fiscaal InSite maakt bij het invullen van de aangifte gebruik van de volgende kleurcodering:

 • Licht grijs: hoeft niet te worden ingevuld.
 • Donkerblauw: een kopje zonder invulvelden.
 • Rood: verplicht in te vullen velden / te controleren velden
 • Groen: ingevulde velden die akkoord zijn verklaard.

Na het invullen van de verplichte velden bij een onderdeel van de aangifte vink je Akkoord aan. De kleur verandert nu van rood in groen.

Invoeren van gegevens

Nadat een bepaald onderwerp is gekozen uit de boomstructuur, kun je de velden invullen. Het invullen van bedragen kan op twee manieren:

 • één enkel bedrag invullen zonder toelichting (niet bij alle onderwerpen mogelijk)
 • het in te vullen veld uitklappen via: . Je kunt nu meerdere bedragen invullen met een eventuele toelichting. Als je op klikt klap je het veld dicht.

Specificaties

De aangifte bestaat uit Specificaties. Specificaties zijn de regels in het biljet waar je extra informatie bij aan kunt geven, bv. giften. Je kunt ervoor kiezen om het bedrag van de giften in één keer in te geven, maar je kunt ook regels toevoegen om te afzonderlijke giften te specificeren.

Het is op bepaalde plaatsen ook mogelijk om alleen een toelichting in te geven (zonder bedrag). Hiervoor heb je de mogelijkheid om de tekst in een specificatieregel in te voeren.

Let op: 

Het is mogelijk om maximaal 99 losse regels aan te leveren van ieder maximaal 60 tekens omdat de belastingdienst niet meer regels aan kan bij het inlezen. Je hebt wel de mogelijkheid om meer regels in te voeren.

Voor het invoeren van een specificatieregels geldt het volgende:

 • de toelichting wordt in losse specificatieregels ingevuld
 • het maximale aantal specificatieregels dat kan worden aangeleverd is 99 waarbij elke regel maximaal 60 tekens lang mag zijn
 • de specificatieregels kan worden in- en uitgeklapt. Je kunt aan het ingeklapte symbool herkennen of er al een tekst is ingevoerd bij een veld (aan is gevuld, uit is nog niet gevuld/ rood is gegevens meegekomen van voorgaand jaar).
 • er is een vinkveld om aan te geven of de toelichting meegestuurd moet worden naar de belastingdienst, dit veld staat standaard aan.

  Let op: 

  De mogelijkheid om een toelichting in te voeren in een specificatieregels is op dit moment alleen beschikbaar in de balans en de winst- en verliesrekening.

Vink Akkoord aan, als je bij een onderwerp alle relevante vragen hebt ingevuld. Hiermee geef je aan dat dit onderwerp van de aangifte volledig is afgerond.

 • Via Opmerkingen kun je informatie opslaan met betrekking tot de aangifte.
 • Via Opslaan kun je zelf de aangifte tussentijds opslaan. Standaard wordt de aangifte elke 10 minuten opgeslagen op de server.
 • Via Sluiten wordt de aangifte eerst opgeslagen en vervolgens afgesloten.

Sneltoetsen

Je kunt bij het invoeren van het pakket gebruik maken van een aantal sneltoetsen.

In de boomstructuur (linkermenu) kun je gebruik maken van:

Pijltje naar beneden / Tab

Volgende menu-item selecteren

Pijltje naar boven / Shift-Tab

Vorige menu-item selecteren

Enter / Spatie

Openen scherm

Home

Eerste menu-item selecteren

End

Laatste menu-item selecteren

Page-Up

Vorige menu-item selecteren en openen

Page-Down

Volgende menu-item selecteren en openen

Insert

Bij repeterende onderdelen (nieuw aanmaken)

Delete

Bij repeterende onderdelen (verwijderen object)

Pijltje naar rechts

Indien mogelijk boom uitklappen

Pijltje naar links

Indien mogelijk boom inklappen

In het formulier kun je gebruik maken van:

Enter / Tab

Volgende control

Shift-Enter / Shift-Tab

Vorige control

In de schermen kun je gebruik maken van:

Alt-P

Openen partner en focus in het menu op geselecteerde

Alt-M

Focus op het menu

Alt-A

Focus op de aangifte

Alt-O

Openen/Sluiten opmerkingen en focus

Alt-R

Openen/Sluiten resultaten scherm

Alt-S / Ctrl-S

Opslaan van de aangifte

Alt-T / Alt-F4

Afsluiten (opslaan en sluiten)

Zie ook

Direct naar

 1. Aangifte Vpb uitwerken
 2. Aangifte Vpb plannen
 3. Gegevens aangifte Vpb opvragen
 4. Controleren volledigheid ontvangen gegevens Vpb
 5. Aangifte Vpb verwerken
 6. Aangifte Vpb controleren
 7. Aangifte Vpb versturen aan cliënt
 8. Versturen aangifte Vpb aan Belastingdienst
 9. Communicatie over verstuurde Vpb aangiften
 10. Cliënt Vpb beoordelen
 11. Simulatie Vpb

Process

Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal