Controleren volledigheid ontvangen gegevens Vpb

Als je alle gegevens hebt ontvangen controleer je of de gegevens volledig zijn.

Let op: 

Als je van zowel de accountant als de cliënt gegevens hebt opgevraagd is deze taak pas beschikbaar als je van allebei hebt aangegeven dat je de gegevens hebt ontvangen.

Inhoud

Controleren volledigheid in Profit

Controleren volledigheid in Profit:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt Vpb.
 3. Ga naar het tabblad: Voortgang.
 4. Open de eigenschappen van het belastingjaar.
 5. Ga naar het tabblad: Aangifte.
 6. Vul bij Gegevens compleet de datum in waarop je alle gegevens van de cliënt (en de accountant) hebt ontvangen.
 7. Klik op: OK.

Controleren volledigheid in InSite

Controleren volledigheid in InSite:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Selecteer de cliënt.
 3. Klik op: Cockpit.
 4. Klik op: Aangifte uitwerken.
 5. Vul bij Gegevens compleet de datum in waarop je alle gegevens van de cliënt (en de accountant) hebt ontvangen.
 6. Klik op: Aanpassen.

Je start nu automatisch de taak Verwerken aangifte. Er kan tijdens deze taak één op één contact zijn geweest met de cliënt/accountant, zonder tussenkomst van het systeem om zodoende de onverhoopt toch nog gemiste gegevens op te vragen. Na het afronden van deze taak wordt deze niet meer in het overzicht van de te controleren ontvangen gegevens getoond.

Als is vastgelegd dat er gegevens zijn ontvangen wordt de taak voor het opvragen van gegevens niet meer gestart, dit om onnodige correspondentie met cliënten of accountants te voorkomen. Als blijkt dat de gegevens toch niet volledig waren moet je dit handmatig (per brief, e-mail, fax of telefonisch) navragen bij degene die de gegevens moet aanleveren. Zolang de gegevens nog niet volledig zijn blijft deze taak actief.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb uitwerken
 2. Aangifte Vpb plannen
 3. Gegevens aangifte Vpb opvragen
 4. Controleren volledigheid ontvangen gegevens Vpb
 5. Aangifte Vpb verwerken
 6. Aangifte Vpb controleren
 7. Aangifte Vpb versturen aan cliënt
 8. Versturen aangifte Vpb aan Belastingdienst
 9. Communicatie over verstuurde Vpb aangiften
 10. Cliënt Vpb beoordelen
 11. Simulatie Vpb