thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Fiscale stappenflow

Met behulp van een specifieke stappenflow voor fiscaal, die standaard wordt meegeleverd, beheers je het hele proces van de aangifte. Er zijn negen stappen te onderscheiden, waarbij voor elke taak iemand anders verantwoordelijk kan zijn.

Naast de stappenflow beschik je over een fiscale workflow. Deze fiscale workflow is beschikbaar in de workflow-editor. Hierdoor is het mogelijk om het aangifteproces volledig uit te voeren met de workflow-editor. Je kunt taakgericht werken, aanpassingen doen aan de uitgeleverde standaard en krijgt beter inzicht in de doorlooptijd van bepaalde taken.

Inhoud

Beschrijving

Voordat je de stappenflow kunt gebruikt moet je deze inrichten, dit kan een beheerder per Cliëntengroep doen. Voor het inrichten van de stappenflow moet je eerst een Schema aanmaken en daarna de Takenlijst.

Let op:

Als een persoon rechten heeft op de knop Klaarzetten in Profit Windows, kijkt Profit niet naar verplichte datums in de stappenflow Fiscaal. Je kunt de stappenflow dan negeren.


Werkwijze

Fiscale workflow taak

Profit levert standaard workflowtaken mee. Je kunt geen nieuwe taken aanmaken of bestaande taken verwijderen.

Het bekijken van de takenlijst start je via: Fiscaal / Workflow / Workflow taak.

De workflow bevat de volgende taken (stappen):

 1. Aangifte plannen
 2. Gegevens opvragen (bij de cliënt/accountant)
 3. Controle volledigheid ontvangen gegevens
 4. Aangifte verwerken
 5. Aangifte controleren
 6. Versturen aangifte aan cliënt
 7. Versturen aangifte aan Belastingdienst
 8. Communicatie over de aangifte
 9. Cliënt beoordelen

Deze taken worden stuk voor stuk beschreven in Workflow IB en Workflow Vpb.

Fiscaal workflow schema

Omdat niet elk kantoor alle stappen van de aangifte in de stappenflow wil doorlopen kun je deze zelf per cliëntengroep inrichten. Deze stappenflow koppel je aan de cliëntengroep. Ook kun je per taak aangeven welk(e) type medewerker(s) verantwoordelijk is/zijn voor een taak.

Let op!

De inrichting van deze fiscale stappenflow heeft geen invloed op de stappen in de fiscale workflow.

Workflow schema aanmaken:

 1. Ga naar: Fiscaal / Workflow / Workflow schema.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de velden in. 
 4. Klik op: Voltooien.

Workflow schema inrichten:

 1. Open de eigenschappen van het workflow schema.
 2. Ga naar het tabblad: Schemaregels.

  Op dit tabblad wordt de workflow instelling van het geselecteerde workflow schema getoond.

 3. Open de eigenschappen van een taak en stel deze in:

  De workflowstap is:

  • Actief: hiermee geef je aan dat je deze stap wilt uitvoeren.
  • Verplicht: hiermee geef je aan dat deze taak verplicht moet worden afgehandeld. De stappen na een verplichte stap kunnen pas worden uitgevoerd als een verplichte stap is afgehandeld.

  De workflowstap kan worden uitgevoerd door:

  • Iedereen (als je deze optie aanvinkt dan kunnen alle gebruikers die in Profit Fiscaal rechten hebben op een cliënt, deze stap afhandelen),
  • Behandelaar,
  • Beoordelaar,
  • Adviseur of Vennoot.
 4. Klik op: OK
 5. Klik, als je alle schemaregels hebt ingesteld, op OK.

Fiscale workflow koppeling

Het komt voor dat binnen organisaties voor verschillende groepen van fiscale klanten een andere manier voor het verwerken van de aangiften wordt gehanteerd. Je kunt per cliëntengroep een workflow schema koppelen, dit doe je met de functie Workflow koppelingen. Hierdoor kun je de gewenste methode van het verwerken van aangiften (per cliëntengroep) hanteren.

Bij het aanmaken/onderhouden van een Cliënt IB en bij het aanmaken/onderhouden van een Cliënt Vpb kun je een cliëntengroep koppelen aan de cliënt.

Met behulp van deze menuoptie kun je een cliëntengroep aan een workflow schema koppelen.

Workflow koppeling:

 1. Ga naar: Fiscaal / Workflow / Workflow koppeling.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de velden in. 
 4. Klik op: Voltooien.

Knop Voortgang (workflow) is niet beschikbaar in cockpit van de client

Het kan voorkomen dat de knop Voortgang (workflow) mist in de cockpit van de client. Dat heeft te maken met de workflowkoppeling. Met de volgende stappen krijg je deze knop wel tevoorschijn

 1. Ga naar: Fiscaal / Workflow / Workflow koppeling.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Geef de koppeling een naam.
 4. Koppel een schema.
 5. Vul de Omschrijving in.
 6. Koppel een cliëntengroep.

  Zorg dat alle cliëntengroepen zijn gekoppeld.

 7. Klik op: Voltooien.

Actualiseren workflowstatus IB/Vpb

Het kan voorkomen dat de status van de aangifte van cliënten niet goed staat, dit kan ontstaan doordat:

 • een cliëntengroep aan een andere stappenflow wordt gekoppeld.
 • een workflow stap is verwijderd of toegevoegd.
 • gegevens van buitenaf zijn geïmporteerd.

Je kunt de status van de cliënten corrigeren (actualiseren).

Workflowstatus IB/Vpb actualiseren:

 1. Ga naar: 
  • Fiscaal / Workflow / Actualiseren workflowstatus IB.
  • Fiscaal / Workflow / Actualiseren workflowstatus Vpb.
 2. Selecteer (eventueel) het jaar.

  Als je een jaar selecteert worden alleen de gegevens van de cliënten van dat jaar bijgewerkt.

 3. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Profit Fiscaal inrichten

Process

Workflow

Work area

Fiscaal