thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Fiscale workflow

Je kunt in Profit gebruikmaken van de Fiscale workflow in de workflow-editor. Met deze workflow is het mogelijk om het aangifteproces volledig uit te voeren. Je kunt taakgericht werken, aanpassingen doen aan de uitgeleverde standaard en je krijgt beter inzicht in de doorlooptijd van bepaalde taken.

Geen synchronisatie tussen partners

Er is geen synchronisatie tussen de workflow van de aangever en de partner omdat deze niet aan elkaar gelijk hoeven te zijn.

Je kunt in de workflow verschillende stappen conditioneel doorlopen. Door voortgangsdata in te vullen bij de cliënt en vervolgens een workflowstap uit te voeren kun je veel stappen overslaan. Als je de aangifte van de cliënt hebt afgerond kun je daarna de aangifte van de partner openen. Bij de partner geef je bij één actie aan dat je die stap hebt afgerond waarna automatisch de hele workflow wordt bijgewerkt.

Video

Beschrijving

Door te werken met de fiscale workflow maak je gebruik van de kracht van de stappenflow van fiscaal én van de mogelijkheden van de workflow-editor. Je hebt meer vrijheid bij het inrichten van de workflow. Workflows worden automatisch toegevoegd als de activering Muterende fiscale workflow aanstaat. Per jaar, per cliënt wordt één dossieritem toegevoegd. Dit geldt zowel voor IB als voor Vpb.

Nadat de jaarovergang van de stamgegevens voor bijvoorbeeld 2020 gedaan is, worden dossieritems bij cliënten, die nog geen dossieritem hebben voor 2020, automatisch toegevoegd op de volgende momenten:

 • openen van de cockpit van het jaar 2020
 • toevoegen van het fiscale jaar 2020
 • toevoegen van een nieuwe cliënt met het jaar 2020
 • toevoegen van het fiscale jaar 2020 met de update connector
 • toevoegen van het fiscale jaar 2020 door middel van een import

Voor een cliënt die geblokkeerd is voor licentie wordt géén dossieritem toegevoegd. Klik hier voor meer informatie over de specifieke voorwaarden voor het al dan niet toevoegen van een dossieritem bij clienten.

Als een jaarovergang gedaan wordt van de stamgegevens voor een ‘oud’ fiscaal jaar (bijvoorbeeld 2011 naar 2012), dan worden ook voor het ‘oude’ jaar workflows aangemaakt. Als dit ongewenst is (bijvoorbeeld omdat de aangiften al zijn afgerond) dan kunnen deze dossieritems, nadat ze zijn aangemaakt in de wachtrij, collectief verwijderd worden. Je moet hiervoor eerst een nieuwe weergave toevoegen via CRM / Dossier / Dossier. Daarna kun je de dossieritems verwijderen via de actieknop Collectief verwijderen.

Je beschikt standaard over twee muterende workflows:

 • -85: Voortgang aangifte IB (Profit)
 • -86: Voortgang aangifte Vpb (Profit)

Speciale acties:

In de workflow beschik je over speciale acties.

Let op!

De actie Accorderen aangifte is beschikbaar van Profit 18.

 • Vrijgeven aangifte: nadat je hebt aangegeven dat de aangifte is gecontroleerd wordt de aangifte geblokkeerd. Je kunt de gegevens dan nog wel inzien maar niet meer aanpassen. Met de actie Vrijgeven aangifte kun je de aangifte wel weer bewerken.
 • Akkoordverklaring genereren: na het uitvoeren van deze actie wordt een bijlage aan de workflow toegevoegd in .DOCX formaat. Deze bijlage is zichtbaar én wijzigbaar.
 • Klaarzetten akkoordverklaring: met deze speciale actie wordt de gegenereerde akkoordverklaring (of rapportage) klaargezet voor verzending naar de externe portal. Zet in de Autorisatie Tool de actie Versturen aangifte voor alle medewerkers op Niet toegestaan zodat de akkoordverklaring alleen nog klaargezet wordt via de muterende workflow en niet meer via een ander proces.
 • Klaarzetten aangifte: de speciale actie zet de aangifte IB/Vpb klaar. Hierdoor hoef je de aangifte niet meer handmatig via Profit Windows klaar te zetten.
  Is de accorderingswijze 'Accorderen via externe portal', dan wordt de akkoordverklaring uit de bijlage klaargezet voor de externe portal.
 • Accorderen aangifte: met deze speciale actie kunnen cliënten via OutSite (door de workflow extern te zetten) de aangifte accorderen. Door gebruik te maken van deze actie kunnen cliënten via OutSite de aangifte accorderen. Je maakt dan geen gebruik meer van de workflows -13 Aangifte IB en -14 Aangifte Vpb. Deze actie muteert het elektronisch bericht, die krijgt daarna de status “Gereed om aan te maken”. Ook wordt het veld “Cliënt is akkoord” in de voortgangsgegevens bijgewerkt met de datum waarop op de knop geklikt is.

Akkoordverklaring

Als je werkt met de fiscale workflow kan de Akkoordverklaring niet automatisch worden klaargezet. Bij het sluiten van de aangifte zie je het scherm met de voortgangsgegevens. Vanuit dit scherm moet je de Akkoordverklaring afdrukken.

Voorbereiding

 • Ga je voor het eerst werken met de muterende fiscale worfklow? Zet dan alle acties met betrekking tot de stappenflow dicht. Hiermee zorg je ervoor dat deze datumvelden alleen gemuteerd kunnen worden vanuit de muterende workflow.
 • Voordat je gebruik kunt maken van de fiscale workflow moet je de functionaliteit Muterende fiscale workflow activeren
 • Richt de rapportageknop in, in de muterende workflow.
 • Zet de actie Versturen aangifte in de Autorisatie Tool voor alle medewerkers op Niet toegestaan. De akkoordverklaring wordt nu alleen nog klaargezet via de muterende workflow en niet meer via een ander proces.

Werkwijze

Zie ook

Process

Workflow

Work area

Fiscaal