thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte versturen autoriseren

Je kunt de actie Versturen aangifte autoriseren voor cliënten IB en Vpb.

Let op:

Standaard heeft iedereen volledige rechten op de actie ‘Versturen aangifte’. Als je gebruik wilt maken van de workflow en de speciale actie Akkoordverklaring genereren, maak dan goed gebruik van deze autorisatie mogelijkheid!

Als je de actie deactiveert voor gebruikers, kan alleen in de fiscaal muterende workflow de akkoordverklaring gegenereerd worden. De akkoordverklaring kun je dan dus niet meer uitdraaien vanuit de cockpit van de client, onder de actie Versturen aangifte, of bij het sluiten van de aangifte, na het aanvinken van Gecontroleerd en akkoord. Door het deactiveren verschijnt ook geen vraag meer bij het sluiten van de aangifte, of een rapportage klaargezet moet worden voor de externe portal (of afdrukken, afhankelijk van de accorderingswijze).

Om ervoor te zorgen dat de akkoordverklaring alleen nog wordt klaargezet via de muterende workflow en niet meer via een ander proces zorg je ervoor dat de actie Versturen aangifte bij alle medewerkers op Niet toegestaan staat.

Aangifte versturen autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers of Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de gebruikers of de gebruikersgroep.
 4. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 5. Ga naar:
  • Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB / Acties
 6. Selecteer de actie Versturen aangifte.
 7. Selecteer bij Autorisatie van het geselecteerde onderdeel: Niet toegestaan.
 8. Ga naar:
  • Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb / Acties
 9. Selecteer de actie Versturen aangifte.
 10. Selecteer bij Autorisatie van het geselecteerde onderdeel: Niet toegestaan.
 11. Sluit de Autorisatie Tool.

Klik hier voor meer informatie over het autoriseren van menu's, acties en tabbladen.

Direct naar

 1. Fiscale workflow
 2. stappenflow
 3. Muterende fiscale workflow activeren
 4. Versturen aangifte
 5. Inrichten fiscale workflow
 6. Taak uitvoeren
 7. Overzichtspagina Voortgang aangifte
 8. Overzicht taken en acties
 9. Speciale acties in de fiscaal muterende workflow

Process

Aangifte IB Aangifte Vpb Workflow

Work area

Fiscaal