thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Cliënt IB Beheer

Je kunt particulieren (personen) vastleggen waarvoor je de aangifte Inkomstenbelasting verzorgt.

Je kunt de cliënten onderverdelen in cliëntengroepen.

Niet iedere particulier vult hetzelfde aangiftebiljet in. De Belastingdienst maakt bijvoorbeeld onderscheid in leeftijd, burgerlijke staat en binnenlandse of buitenlandse belastingplicht. Je kunt de verschillende soorten aangiftebiljetten invullen.

Beschrijving

Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen (particulieren). Dit kunnen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen zijn. De inkomstenbelasting wordt geheven over het inkomen dat wordt genoten. In de inkomstenbelasting worden alleen de opbrengsten (positieve en negatieve) betrokken als die (in geld of natura) toegerekend kunnen worden aan een bepaalde bron (onderneming, dienstbetrekking, eigen huis, enz.). Het doet er dan niet toe op welke manier de inkomsten zijn verkregen, ook bijv. op illegale wijze verkregen inkomen valt onder de inkomstenbelasting.

Een cliënt IB is altijd gebaseerd op een persoon. Bij de persoon worden algemene gegevens vastgelegd, zoals de naam, zoeknaam, adres, postadres en communicatiegegevens. Bij de cliënt worden specifieke gegevens vastgelegd die nodig zijn voor de aangifte.

Voorbereiding

Werkwijze

Als je op een stap in het proces klikt open je de gekoppelde helppagina.

Zie ook

Process

Cliënt IB

Work area

Fiscaal