Bankafschriften via bankkoppeling

Je kunt elektronische bankafschriften automatisch ontvangen en inlezen via een directe koppeling tussen je bank en Profit; de bankkoppeling. Zelf bankafschriftbestanden ophalen en handmatig inlezen is dan niet nodig. De bank verstuurt de elektronische bankafschriften dagelijks (vroeg in de ochtend), als SWIFT-bestand naar Profit. Je start zelf alleen nog het verwerken van de bankafschriften. Met andere woorden de bankkoppeling neemt voor jou het up- en downloaden van de bestanden uit handen.

Dit onderwerp is een uitbreiding van de beschrijving van elektronische bankafschriften. Alleen de verschillen met de standaardprocedure worden behandeld.

Let op:

De bankkoppeling is alleen beschikbaar voor AFAS klanten die internetbankieren bij de ABN AMRO, Rabobank en/of ING-bank. De ING- en Rabobank bieden je daarnaast de mogelijkheid om betalings-en incassobestanden te verzenden via deze koppeling. De ABN AMRO biedt deze mogelijkheid vooralsnog niet.

 

Beschrijving

De bank verstuurt de elektronische bankafschriften dagelijks (vroeg in de ochtend) naar Profit. Je ontvangt deze bankafschriften via een communicatiebericht in de communicatieservice in Profit. Op het moment dat je de weergave van bankafschriften opent stelt Profit de vraag of voor de gekoppelde bankrekeningen gecontroleerd moet worden of er berichten met bankafschriften klaarstaan.

Je krijgt deze vraag bij de menukeuze Bankafschrift alléén als in de omgeving géén geplande taak voor het uitwisselen van bankafschriften met de bank aanwezig is. Als je wél met geplande taken werkt controleert Profit of de geplande taak actief is geweest tussen 07.30 uur en het moment dat je naar de menukeuze Bankafschrift navigeert. Als in de omgeving een geplande taak aanwezig is, maar deze taak niet actief is geweest tussen 07.30 en het moment dat je de weergave van bankafschriften opent, dan wordt de vraag over het uitwisselen van bankmutaties alsnog gesteld.

Profit leest het bankafschrift in het communicatiebericht automatisch in de omgeving in als je de vraag met Ja beantwoordt of de geplande taak wordt uitgevoerd. Hierna moet je zelf het bankafschrift nog verwerken.

Bankkoppeling mogelijkheden:

De bankkoppeling is alleen beschikbaar voor klanten die internetbankieren bij de ABN AMRO, Rabobank en/of ING-bank. De ING- en Rabobank bieden je daarnaast de mogelijkheid om betalings-en incassobestanden te verzenden via deze koppeling. De ABN AMRO biedt deze mogelijkheid vooralsnog niet.

Naam bank

Automatisch uitwisselen

Fin_Logo Bank ABN_Amro

  • Elektronische bankafschriften (Transacties)

Fin_Logo bank ING

Fin_Logo bank Rabo

MT940-bestand van de ING-bank

De naamgeving van het bestand is als volgt: MT940_<Boekhoudpakket>_YYYYMMDD_Sequencenumber.SWI.

YYYYMMDD is de boekingsdatum volgend op de boekingsdatum van de transacties in het MT940-bestand. Dit betekent dat het bestand dat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag uiterlijk om 05:00 ontvangen wordt de ‘aanmaakdatum’ heeft. Het bestand dat op zaterdagochtend ontvangen wordt, met transacties van vrijdag, krijgt in de naamgeving de datum van maandag. Het volgnummer staat wel in de bestandsnaam. Indien een rekening geen transacties heeft wordt hiervoor toch een MT940 opgeleverd. De uitwisseling van transactiegegevens is op basis van IBAN-nummers. De inhoud van het MT940-bestand bevat de rekeningen die tot het tijdstip van 20:00 ‘s avonds gekoppeld zijn/waren. Het bevat alle transacties van die dag (dus niet alleen transacties tot 20:00 uur).

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook