Bericht met bankafschrift ontvangen via communicatieservice

Als je de bankkoppeling gebruikt ontvang je een bankafschrift via een communicatiebericht in de communicatieservice in Profit. Berichten die in de communicatieservice klaar staan kun je handmatig ontvangen en verwerken, maar meestal is dit proces geautomatiseerd via een geplande taak in Profit. Je voert onderstaande stappen alleen uit als je de berichten niet automatisch verwerkt via een geplande taak.

Let op:

Met de onderstaande procedure of met een geplande taak voor Communicatieservice verzenden en ontvangen lees je de berichten in. Een bericht met een bankafschrift wordt hiermee automatisch ingelezen. Je moet zelf het verwerken van het ingelezen bankafschrift nog uitvoeren.

Bericht met bankafschrift ontvangen via Communicatieservice en uitvoeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.
 2. Ga naar:
  • Algemeen / Communicatieservice / Berichten verwerken

   Met deze stap verwerk je alle communicatieberichten in de omgeving, of;

  • Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht, selecteer het bericht met het bankafschrift dat je wilt verwerken en klik op de actie: Verwerken bericht.

   Met deze stap verwerk je alleen het geselecteerde communicatiebericht, of;

  • Financieel / Boeken / Bankafschrift.

   Met deze stap verwerk je alleen een communicatiebericht met een bankafschrift, zodra je deze weergave van bankafschriften opent, als je een bericht met een bankafschrift hebt ontvangen via de Communicatieservice. Profit leest het bankafschrift dan automatisch in.

Direct naar

 1. Bankafschriften via bankkoppeling
 2. Bankkoppeling inrichten
 3. Communicatieservice autoriseren
 4. Communicatieomgeving instellen
 5. Bericht met bankafschrift ontvangen via communicatieservice
 6. Bankafschrift verwerken via bankkoppeling