Taken inplannen

Je plant de uit te voeren taken per omgeving in.

Inhoud

Taken inplannen

Je bepaalt per repeterende taak op welke dagen deze moet worden uitgevoerd, en op welk tijdstip. Profit bepaalt op welke datum de taak het eerst wordt uitgevoerd. Bij eenmalige taken leg je een datum en een tijdstip vast.

Aandachtspunten:

 • Voer elke dag de taak Actuele gegevens vernieuwen als eerste uit, bijvoorbeeld om 00.01 uur. De andere taken zijn namelijk afhankelijk van de actuele gegevens. Deze taak is standaard aanwezig, je kunt deze niet verwijderen. Je kunt alleen het tijdstip inplannen.
 • Er is geen controle op afhankelijkheid tussen taken, je moet er zelf voor zorgen dat de taak Actuele gegevens vernieuwen als eerste wordt uitgevoerd en dat deze voltooid is voordat andere taken starten. Je kunt in weergave Geplande taken zien of bepaalde taken gestart zijn voordat de taak Actuele gegevens vernieuwen was afgerond.

  Je kunt taken koppelen, zodat een taak pas wordt gestart als de voorgaande taak is afgerond.

Taken inplannen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Geplande taak.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer het type taak.
 4. Klik op: Voltooien.

  Er wordt direct een nieuw scherm geopend voor het vastleggen van de instellingen.

 5. Leg aanvullende informatie vast over de taak. Zie het overzicht van de taaktypen.

  Bij bijvoorbeeld een taak voor het uitvoeren van een analyse selecteer je de analyse en de administratie. Bij een salarisverwerking selecteer je de verwerkingsgroep.

  Bij sommige taaktypen is geen aanvullende informatie nodig, dan wordt deze stap overgeslagen.

 6. Klik op: Volgende.
 7. Bepaal wanneer de taak moet worden uitgevoerd:
  • Repeterende taak

   Je vinkt Repeterende taak aan.

   Vink de dagen aan en vul het tijdstip of de tijdstippen in. Bij sommige taaktypen kun je één tijdstip invullen, bij andere taaktypen kun je meerdere tijdstippen invullen.

  • Eenmalige taak

   Je vinkt Repeterende taak niet aan. Je vult het tijdstip en de gewenste datum in.

   De taak zal op de betreffende datum en tijd worden uitgevoerd, daarna wordt de taak geblokkeerd.

  • Taken koppelen

   Selecteer Als een andere taak is uitgevoerd om taken achtereenvolgens uit te voeren. Zie verder hieronder.

  • Ieder uur / elke 10 minuten

   Deze frequentie is beschikbaar bij de onderstaande taaktypen. Je kunt de tijdstippen niet zelf invullen, de taak wordt ieder uur dan wel elke 10 minuten uitgevoerd.

   De taken Communicatieservice verzenden en ontvangen en Mutaties per integratiesoort journaliseren kun je ieder uur inplannen.

   De taken Externe berichten verwerken en Fiscale berichten genereren kun je ieder uur en iedere 10 minuten inplannen.

 8. Klik op: Voltooien.

Taak uitvoeren door een andere gebruiker:

Je kunt een taak laten uitvoeren door een specifieke gebruiker. Deze gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het uitvoeren van de taak. Als er logging plaatsvindt bij het uitvoeren van de taak, vind deze plaats onder de gekoppelde gebruiker, niet onder de generieke gebruiker AFASUSER.

Om dit te realiseren moet de betreffende gebruiker zelf inloggen, de geplande taak openen en Taak laten onderhouden en uitvoeren door onderstaande gebruiker aanvinken. De gekoppelde gebruiker wordt ter informatie getoond en kan niet worden gewijzigd.

Als de gebruiker geblokkeerd is op het moment dat de taak moet worden uitgevoerd, dan wordt de taak niet uitgevoerd.

Taken achtereenvolgens inplannen:

Je kunt een taak laten starten als een andere taak is afgerond. Dit is met name belangrijk bij taken die afhankelijk zijn van elkaar. Je hoeft hierdoor zelf niet meer in te schatten wanneer een taak klaar is en de volgende gestart moet worden.

Bij gekoppelde taken kan het voorkomen dat een taak niet kan worden uitgevoerd. Het proces wordt dan niet afgebroken, Profit zal verder gaan met de volgende taak.

Taken blokkeren

Als een taak niet meer mag worden uitgevoerd, blokkeer je deze. De historie van de taak blijft bewaard.

Taken blokkeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Geplande taak.
 2. Open de eigenschappen van de taak.
 3. Vink Geblokkeerd aan.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Geplande taken
 2. Menukeuzen wachtrij autoriseren
 3. Overzicht van alle taken
 4. Geplande taken autoriseren
 5. Taken inplannen
 6. Taken inplannen voor signalen
 7. Taken raadplegen