thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Taken inplannen

Je plant de uit te voeren taken per omgeving in.

Inhoud

Taken inplannen

Je bepaalt per repeterende taak op welke dagen deze moet worden uitgevoerd, en op welk tijdstip. Profit bepaalt op welke datum de taak het eerst wordt uitgevoerd. Bij eenmalige taken leg je een datum en een tijdstip vast.

Aandachtspunten

 • Voer elke dag de taak Actuele gegevens vernieuwen als eerste uit, bijvoorbeeld om 00.01 uur. De andere taken zijn namelijk afhankelijk van de actuele gegevens.

  Vanaf Profit 15 is deze taak standaard aanwezig, je kunt deze niet verwijderen. Je kunt alleen het tijdstip inplannen.

 • Er is geen controle op afhankelijkheid tussen taken, je moet er zelf voor zorgen dat de taak Actuele gegevens vernieuwen als eerste wordt uitgevoerd en dat deze voltooid is voordat andere taken starten. Je kunt in weergave Geplande taken zien of bepaalde taken gestart zijn voordat de taak Actuele gegevens vernieuwen was afgerond.

  Vanaf Profit 15 kun je taken koppelen, zodat een taak pas wordt gestart als de voorgaande taak is afgerond.

Taken inplannen (Profit 14):

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Geplande taak.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer het type taak.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Leg aanvullende informatie vast over de taak. Zie het overzicht van de taaktypen.

  Bij bijvoorbeeld een taak voor het uitvoeren van een analyse selecteer je de analyse en de administratie. Bij een salarisverwerking selecteer je de verwerkingsgroep.

  Bij sommige taaktypen is geen aanvullende informatie nodig, dan wordt deze stap overgeslagen.

 6. Klik op: Volgende.
 7. Bepaal wanneer de taak moet worden uitgevoerd:
  • Repeterende taak

   Je vinkt Repeterende taak aan. Je vult een tijdstip in en vinkt de gewenste dagen aan. De taak zal worden ingepland vanaf de eerstvolgende dag dat deze aan de beurt is.

   Je kunt een taak eenmaal per dag uitvoeren. Mocht het nodig zijn om een taak meerdere keren per dag uit te voeren, dan moet je extra taken toevoegen met andere tijdstippen.

  • Eenmalige taak

   Je vinkt Repeterende taak niet aan. Je vult het tijdstip en de gewenste datum in.

   De taak zal op de betreffende datum en tijd worden uitgevoerd, daarna wordt de taak geblokkeerd.

 8. Klik op: Voltooien.

Taken inplannen (Profit 15):

Meer mogelijkheden om taken in te plannen

Taken koppelen en achtereenvolgens uitvoeren

Taak laten uitvoeren door specifieke gebruiker

Taken blokkeren

Als een taak niet meer mag worden uitgevoerd, blokkeer je deze. De historie van de taak blijft bewaard.

Taken blokkeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Geplande taak.
 2. Open de eigenschappen van de taak.
 3. Vink Geblokkeerd aan.
 4. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Geplande taken
 2. Menukeuzen wachtrij autoriseren
 3. Overzicht van alle taken
 4. Geplande taken autoriseren
 5. Taken inplannen
 6. Taken inplannen voor signalen
 7. Taken raadplegen

Process

Taken

Work area

Techniek