Geplande taken

Je kunt per omgeving bepaalde taken inplannen, zodat deze op vaste dagen en op een vast tijdstip worden uitgevoerd.

Je plant deze taken zelf in en deze zullen automatisch worden uitgevoerd via de wachtrij. Bekijk hier het overzicht van alle mogelijke taken die je automatisch kunt laten uitvoeren.

Inhoud

Video

Beschrijving

Je plant de uit te voeren taken per omgeving in. Taken worden in de wachtrij geplaatst op het moment dat deze moeten worden uitgevoerd. Vervolgens worden de taken uitgevoerd op de volgorde waarin ze in de wachtrij staan. Je kunt in Profit per taak zien of deze succesvol is uitgevoerd. Zo niet, dan kun je nagaan waarom de taak niet is uitgevoerd.

Taken worden in de wachtrij geplaatst in de volgorde waarin deze moeten worden uitgevoerd. Uiteraard is het niet bekend hoe lang het duurt voordat een taak daadwerkelijk voltooid is en de volgende gestart wordt. Daarom is er geen garantie dat taken daadwerkelijk worden gestart op de door jou ingeplande tijdstippen.

Als een taak moet worden uitgevoerd terwijl de omgeving niet beschikbaar is, dan wordt een uur later opnieuw gekeken of de taak kan worden uitgevoerd. Zo niet, dan wordt een uur later opnieuw gekeken of de taak kan worden uitgevoerd, etc. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als een omgeving tijdelijk niet beschikbaar is omdat er een Update over de omgeving wordt uitgevoerd.

Voorbeeld:

Je plant de actie Actuele gegevens vernieuwen elke dag direct na middernacht in, om 00.01 uur.

Je plant de actie Signalen genereren in op zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 03.00 uur. Hiermee genereer je alle actieve signalen.

Er zijn repeterende en eenmalige taken:

  • Repeterende taken worden uitgevoerd volgens een schema. Als een repeterende taak moet worden uitgevoerd, wordt deze in de wachtrij geplaatst.
  • Eenmalige taken worden in de wachtrij geplaatst op een specifieke datum en tijd. Nadat een eenmalige taak uitgevoerd is, wordt deze geblokkeerd.

App_Cmd Geplande taken (Beschr)

Voorbereiding

Werkwijze