Welke geplande taken zijn er?

Je kunt de volgende taken inplannen in Profit en uitvoeren via de wachtrij.

Bij bepaalde taken, zoals het uitvoeren van signalen, is het belangrijk dat de actuele gegevens eerst vernieuwd worden. Je moet actuele gegevens altijd direct na middernacht vernieuwen. Voer daarna de andere acties uit.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 1.

Er zijn enkele taken toegevoegd, dit is aangegeven in de onderstaande tabel.

Inhoud

Beschrijving

Taaktype

Opmerkingen

Frequentie

Actuele gegevens vernieuwen

Zie ook: Actuele gegevens HRM vernieuwen

Je beschikt automatisch over één geplande taak voor het vernieuwen van de actuele gegevens. Deze taak kan je niet aanpassen.

Als je overdag de gegevens wilt vernieuwen, kun je zelf nog een taak toevoegen. Bij het toevoegen van deze taak staat de datum Gepland op op morgen. Pas na het invoeren van de tijd (+3 minuten van de actuele tijd) verspringt de datum naar vandaag. In deze taak staan standaard alle dagen aangevinkt en kun je niet uitvinken. Wij raden aan om na het draaien van deze eenmalige taak, de taak te verwijderen.

Analyse publiceren

Taak voor het automatisch publiceren van analyses als cockpits op InSite.

Zie ook: Cockpit inplannen voor publicatie op InSite

Maximaal 1 x per dag.

 

Arbo-berichten genereren

Genereren van Arbo Unie-berichten voor een specifieke werkgever en instantie.

Maximaal 4 x per dag.

Autorisatiegroepen o.b.v. selectie actualiseren

Automatisch actualiseren van gebruikersgroepen. Dit geldt voor gebruikersgroepen die gevuld worden op basis van selecties die aan de gebruikersgroepen gekoppeld zijn.

Maximaal 1 x per dag.

 

Bezetting

Bijwerken van oude analyses met een bezettingsoverzicht, bijvoorbeeld een analyse gebaseerd op de gegevensverzameling Bezettingsoverzicht.

Maximaal 1 x per dag.

 

Berekenen kost-/verrekenprijs samenstellingen

Bij deze taak voert Profit de acties Berekenen kostprijs en Berekenen verrekenprijs altijd uit als het veld Verrekenprijs automatisch bepalen is aangevinkt in de kop van een samenstelling.

Maximaal 1 x per dag.

 

Communicatieservice verzenden en ontvangen

Deze taak wisselt berichten uit én verwerkt de berichten. Als je meerdere omgevingen hebt, is er één centrale communicatieomgeving die de berichten uit de verschillende omgevingen uitvoert. Plan de taak verzenden en ontvangen niet op precies hetzelfde tijdstip in in de verschillende omgevingen.

Maximaal 1x per uur.

 

Correctiedeclaraties factureren (Flex)

Zie ook: Correctiedeclaratie factureren

Maximaal 1 x per dag.

Cursusberichten e-mailen

Zie ook: Cursusberichten aan deelnemers e-mailen.

Maximaal 1 x per dag.

Externe berichten verwerken

Taak voor het verwerken van berichten die vanuit externe systemen worden uitgewisseld met Profit.

Zie o.a.: Bericht vanuit extern pakket verzenden via Profit

Maximaal iedere 10 minuten.

Dashboards vernieuwen

Zie ook: Taken inplannen voor Profit BI

Maximaal 1 x per dag.

Declaraties factureren (Flex)

Zie ook: Declaraties factureren

Maximaal 1 x per dag.

Declaraties indienen (Flex)

Zie ook: Declaratie boeken en indienen
Profit controleert of er nog in te dienen nacalculatieregels zijn, en dient die in. Voor het indienen van nacalculatieregels kijkt Profit naar nog niet ingediende nacalculatieregels tot en met de zondag van de vorige week.

Maximaal 1 x per dag.

 

Declaraties verwerken (Flex)

Zie Journalisering voor Flex-branche inrichten

Maximaal 4 x per dag.

Fiscale berichten genereren

Genereren van alle fiscale berichten EN communicatieberichten verzenden en ontvangen.

Zie ook:

Maximaal iedere 10 minuten.

Genereren draaiboektaken

Ingeplande draaiboektaken genereren

Zie ook:

Maximaal 1 x per dag.

Genereren Finance Audit

Controleren van de financiële administratie met de Finance Auditor.

Maximaal 1 x per dag.

Hrm-tabellen tbv Profit BI vullen

Zie ook: Taken inplannen voor Profit BI

Maximaal 1 x per dag.

Job alert e-mailen

Verzenden van e-mails t.a.v. job alerts.

Maximaal 1 x per dag.

Journaliseren vaste activa

 

Maximaal 1 x per dag

Lerarenregister berichten genereren

Genereren van taken voor het Lerarenregister.

 

Middeling IB/PVV uitvoeren

Doorrekenen van de middeling IB/PVV.

Maximaal 1 x per dag.

Mutaties per integratiesoort journaliseren

Alle te journaliseren mutaties vanaf de systeemdatum worden gejournaliseerd.

Vink het veld Datum boeking facturen gelijk aan factuurdatum aan als je de factuurdatum als boekingsdatum wilt gebruiken in de journaalposten.

Maximaal 1 x per uur.

 

Overzichten voor InSite en OutSite actualiseren

Als je een nieuwe pagina toevoegt zijn de overzichten en banners die naar deze nieuwe pagina verwijzen nog niet bijgewerkt. Na het actualiseren en publiceren is de nieuwe pagina te benaderen vanuit het overzicht en /of banner.

Maximaal 1 x per dag.

 

Pakbonnen genereren

Deze taak voert de actie Genereren pakbon uit, die je opstart vanuit de weergave Pakbonnen. Dit is interessant wanneer je automatisch een picklist wilt genereren.

Maximaal 1 x per dag.

 

Pakbonnen herberekenen en optioneel gereedmelden

Opnieuw berekenen van prijzen in bestaande pakbonnen. Dit is nodig als de stamgegevens in de omgeving zijn gewijzigd. Optioneel kun je aangeven dat je de herberekende pakbonnen meteen wilt gereedmelden.

Maximaal 1 x per dag.

 

Periodeafsluiting aanmaken

Aanmaken van een financiële periodeafsluitingsregel.

Maximaal 1 x per dag.

Periodiek toekennen

Met deze actie kent Profit automatisch de nieuwe treden van loonschalen toe aan de medewerkers.

Je richt deze taak in per verwerkingsgroep of werkgever. Per werkgever selecteer je ook een periodetabel.

Als de medewerker al een bestaande salarisregel in de periode van het toekennen van een periodiek heeft, dan wordt deze regel niet overschreven door de geplande taak. De enige manier om deze regel te overschrijven is door handmatig een periodiek toe te kennen.

Maximaal 4 x per dag.

 

Salaris verwerken

Je richt deze taak in per verwerkingsgroep of werkgever. Per werkgever selecteer je ook een periodetabel.

De geplande taak werkt niet voor een verwerkingsgroep als je voor het nieuwe jaar salarisverwerkingsplannen hebt toegevoegd.

Maximaal 1 x per dag.

 

Selecties voor InSite en OutSite actualiseren

Je kunt restricties toepassen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld alleen ingelogde gebruikers een overzicht mogen zien.

Als je voor het eerst een bepaalde selectie gebruikt zal geen enkele gebruiker het overzicht zien totdat de selecties zijn bijgewerkt.

 

Maximaal 1 x per dag.

 

Signalen genereren

Genereren van signalen.

Maximaal 4 x per dag.

Sociale analyse publiceren

 

Maximaal 1 x per dag.

Status verzonden e-mails synchroniseren

Vanuit Profit verzonden e-mailberichten zichtbaar maken in een weergave in Profit.

Maximaal 4 x per dag.

Synchroniseren omgevingslogboek

Als je een logfunctie start, moeten de regels eerst gesynchroniseerd worden en dit kan even duren. Om dit te versnellen kun je het synchronseren uitvoeren via de geplande taak

Maximaal 1 x per dag.

 

Verkoopfacturen genereren

Genereren van verkoopfacturen van gereedgemelde pakbonnen. Je moet een selectie meegeven om verkoopfacturen te kunnen genereren. Advies is om een selectie van debiteuren mee te geven.

Het is ook mogelijk om een selectie op verkooprelatieprofiel mee te geven.

Maximaal 1 x per dag.

 

Weken nacalculatie verwerken

Zie ook: Weken nacalculatie verwerken

Maximaal 1 x per dag.

 

Workflowtaak conditioneel afhandelen

Controleren van workflowtaken met de conditie Workflowtaak conditioneel afhandelen.

Maximaal 1 x per dag.

 

Geplande taken België

Hieronder vindt je de specifieke geplande taken voor België. 

Je kunt via de Taakplanner de dagelijkse bestanden voor het sociaal secretariaat genereren. Deze taken zijn alleen beschikbaar als de activering voor het betreffende sociaal secretariaat is ingeschakeld.

Type taak

Opmerkingen

Dagelijks bestand SD Worx

Je gebruikt één taak voor alle werkgevers.

Dagelijks bestand Acerta

Maak per werkgever één taak aan.

Dagelijks bestand Group S

Maak per werkgever één taak aan.

Dagelijks bestand Partena

Maak per werkgever één taak aan.

Geplande taken Bakkerijen

Type taak

Opmerkingen

Deeg berekenen

Alle deegregels worden berekend.

Genereren EDI gegevens

Met de opties: Dagen van, dagen t/m en Ordersoort.

Klaarzetten EDI gegevens

 

 

Kostprijs samenstellingen berekenen

Kostprijzen van bestaande samenstellingen (opnieuw) berekenen. Als je geen artikelnummer meegeeft zal de kostprijs voor alle samenstellingen opnieuw berekend worden.

Mutaties per integratiesoort journaliseren

Bij het journaliseren via deze geplande taak heb je bij verkoopfacturen ook de optie: Datum boeking facturen gelijk aan leverdatum. Hiemee zorg je ervoor dat de journaalpost valt in de periode waarin geleverd is.

Pakbonnen klaarzetten

Klaarzetten van pakbonnen die je centraal wilt factureren.

Pakbonnen herberekenen en optioneel gereedmelden

Opnieuw berekenen van prijzen in bestaande pakbonnen. Dit is nodig als de stamgegevens in de omgeving zijn gewijzigd. Optioneel kun je aangeven dat je de herberekende pakbonnen meteen wilt gereedmelden.

Bij Bakkerijen onder Centrale Facturering kun je ook nog 'Bakkerijnummer vanaf' en 'Bakkerijnummer t/m' instellen.

Verwerking facturen

Zie ook:

Uitwisseling stamgegevens

Uitwisselen stamgegevens. Uit te voeren bijv. vóór verwerking pakbonnen. De Peildatum is de dag waarop het uitgevoerd wordt. De Toelichting is verplicht.

Zie ook: Inrichten uitwisseling stamgegevens

Direct naar

  1. Geplande taken
  2. Menukeuzen wachtrij autoriseren
  3. Overzicht van alle taken
  4. Geplande taken autoriseren
  5. Taken inplannen
  6. Taken inplannen voor signalen
  7. Taken raadplegen