Periodiek toekennen

Je gebruikt de actie Periodiek als je loonschalen hanteert. Met deze actie kent Profit automatisch de nieuwe treden toe aan de medewerkers. Hanteer je bijvoorbeeld treden op basis van leeftijd in een loonschaal, dan kent Profit automatisch een nieuwe leeftijdstrede toe aan de medewerker als deze in de huidige periode jarig is. Hanteer je treden voor dienstjaren, dan kent Profit een nieuwe trede toe in de periode dat een nieuw functiejaar begint.

De salarisverwerking kun je ook 's nachts automatisch starten als Geplande taak. Voor het verwerken van de salarissen moet je altijd eerst de taak Periodieken toekennen uitvoeren (anders start de taak voor het verwerken van de salarissen niet). Koppel de geplande taken aan elkaar, zodat de taak Salaris verwerken pas wordt uitgevoerd nadat de taak Periodieken toekennen is uitgevoerd.

Als Profit een volgende trede toekent aan de medewerker, krijgt de medewerker een nieuwe salarisregel.

Bij het toekennen van een periodiek zijn twee instellingen van belang:

 • Werkgever

  Je bepaalt in welke periode de wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Je kunt hierbij kiezen uit de huidige of de volgende periode. Je geeft hiermee dus aan of een salarisverhoging van bijvoorbeeld een jarige medewerker plaatsvindt in de periode waarin deze medewerker jarig is of in de periode nadat deze medewerker jarig is.

 • Medewerker

  Je kunt voor de medewerker bepalen in welke periode Profit de nieuwe periodiek toekent. De inrichting hiervan is afhankelijk van de inrichting van de loonschaal. Meer informatie hierover, vind je hier.

Voorbeelden

Klik hier voor een aantal voorbeelden.

Let op:

De loonschaal bevat een aantal perioderegels met een specifieke ingangsdatum. Deze ingangsdatum kan tijdens een periode vallen. De loonberekening is afhankelijk van het gebruik van de gewogen periodeberekening in de eigenschappen van de cao:

 • Gewogen periodeberekening wordt toegepast

  Als Rooster toepassen in Payroll is aangevinkt bij de eigenschappen van de medewerker, rekent Profit tot de ingangsdatum met de oude waarde, vanaf de ingangsdatum rekent Profit met de nieuwe waarde.

 • Gewogen periodeberekening wordt niet toegepast

  Als Rooster toepassen in Payroll niet is aangevinkt bij de eigenschappen van de medewerker, laat Profit het nieuwe periodiek bij de medewerkers ingaan op de eerste dag van de periode. Hierbij vindt dus geen prorataberekening plaats.

  Bijvoorbeeld: De nieuwe perioderegel in de loonschaal gaat in op 1 oktober. Bij vierwekenverloning is dit niet de eerste dag van een periode. Deze datum valt in periode 10 en deze periode gaat in op 7 september.

Periodiek toekennen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Open de weergave: Salarisverwerkingsplan (actueel).

  Meer informatie: weergaven in de salarisverwerkingscockpit

 3. Selecteer de perioderegel. De perioderegel moet een hoofdperioderegel zijn met de status Niet verwerkt en de voorgaande perioderegel mag niet de status Voorlopig verwerkt hebben.
 4. Klik op: Meer actiesPeriodiek.

  Profit meldt dat de taak in de wachtrij is gezet. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken.

  Hier vind je meer informatie over de wachtrij.

 5. Klik op: OK.
 6. Klik op: Meer actiesWachtrij.
 7. Open de weergave: Wachtrij.

  In deze weergave verschijnt de taak als deze succesvol is voltooid.

 8. Selecteer de taak.
 9. Klik op de actie: Taakinformatie.

  Je ziet de medewerkers waarvoor een periodieke salarisaanpassing wordt doorgevoerd met de oude en nieuwe schaal en trede.

 10. Sluit de weergave.

Let op:

Als Profit bij een medewerker geen trede verhoogt (terwijl dit wel zou moeten), nadat je de actie Periodiek hebt uitgevoerd, dan controleer je of de loonschaal in combinatie met het functietype wel voorkomt in de cao.

Het kan ook voorkomen dat de medewerker de hoogste trede in zijn schaal bereikt heeft. Profit meldt dan dat schaal en trede ongelijk zijn, maar je kunt de medewerker wel verwerken.

Zie ook

Direct naar

 1. Salarisverwerking
 2. Salarisverwerkingsplan inrichten
 3. Groepsgewijze verwerking inrichten
 4. Periodiek toekennen
 5. Periode verwerken
 6. Payroll Auditor
 7. Periode dichtzetten
 8. Verwerkte periode controleren
 9. Opnieuw verwerken
 10. Accorderen
 11. Journaliseren
 12. Verwijderen verwerking