Verwijderen verwerking

Als je een voorlopig verwerking van een perioderegel wilt terugdraaien, dan verwijder je de verwerking in de salarisverwerkingscockpit. Door het verwijderen van de verwerking krijgt de perioderegel weer de status Niet verwerkt. Voor een voorlopig verwerkte correctieperiode kun je ook de verwerking verwijderen in de salarisverwerkingscockpit. Hierna kun je de (correctie)perioderegel daadwerkelijk verwijderen.

Na het verwijderen van de voorlopige verwerking zijn de toegekende periodieken en de Payroll Auditor meldingen ongedaan gemaakt.

Let op:

Bij een geaccordeerde periode kan je de verwerking niet verwijderen. Een geaccordeerde perioderegel kan je daarom niet verwijderen.

Verwijderen verwerking:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Selecteer de periode.
 3. Klik op: Meer acties / Verwijderen verwerking.
 4. Klik op Ja bij de melding..

Direct naar

 1. Salarisverwerking
 2. Salarisverwerkingsplan inrichten
 3. Groepsgewijze verwerking inrichten
 4. Periodiek toekennen
 5. Periode verwerken
 6. Payroll Auditor
 7. Periode dichtzetten
 8. Verwerkte periode controleren
 9. Opnieuw verwerken
 10. Accorderen
 11. Journaliseren
 12. Verwijderen verwerking