Wachtrij inrichten in Payroll (verwerkingsgroepen)

Je voert taken uit via de wachtrij, zoals het verwerken of accorderen van salarissen.

Bepaalde taken worden automatisch in de wachtrij geplaatst en op de achtergrond uitgevoerd. Nadat je een taak gestart hebt, komt deze in de wachtrij terecht. Je kunt ondertussen gewoon verder werken in Profit en hoeft niet te wachten op de afronding van de taak.

De wachtrij is altijd actief. Je moet zelf de functies autoriseren om de wachtrij te raadplegen en te bewaken.

Inhoud

Beschrijving

In Profit Payroll kun je de salarissen in groepen verwerken. Dit is een (optionele) uitbreiding op de standaard-wachtrijfunctionaliteit.

Met groepsgewijze salarisverwerking verkort je de verwerkingstijd van de salarisverwerking, door groepen medewerkers tegelijk te verwerken met de wachtrij. Dit is alleen relevant in omgevingen met werkgevers met grote aantallen medewerkers. In die situatie kan Profit per werkgever de medewerkers opdelen in groepen en deze groepen parallel verwerken.

In de salarisverwerking heeft een verwerkingstaak betrekking op de verwerking van één werkgever/perioderegel uit de Salarisverwerkingscockpit. Bij groepsgewijze verwerking deelt Profit deze verwerkingstaak op in een aantal verschillende verwerkingsgroepen. Profit kan deze verwerkingsgroepen gelijktijdig verwerken.

Status wachtrij in weergaven

De status van de wachtrij kun je ook in de weergaven in de Salarisverwerkingscockpit en Aangiftecockpit tonen. Je past hiervoor de weergaven aan volgens de standaardprocedure. Je vindt de benodigde velden in de gegevensverzameling in de rubriek Salarisverwerkingsplan, subrubriek Wachtrij.

Inrichten groepsgewijs salarisverwerken

Je richt de groepsgewijze verwerking van grote werkgevers in voor een snellere verwerking van de salarissen.

Je legt instellingen vast waarmee Profit het aantal verwerkingsgroepen bepaalt: het aantal groepen en het minimumaantal medewerkers per groep.

Wachtrij inrichten voor groepsgewijze salarisverwerking:

  1. Ga naar: HRM / Beheer / Instellingen.
  2. Ga naar het tabblad: Payroll.

    Als de instellingen voor de wachtrij niet zichtbaar zijn, activeer je het gebruik van de wachtrij eerst in de omgeving.

  3. Vul de velden Aantal verwerkingsgroepen en Minimumaantal medewerkers (=per verwerkingsgroep) in. Met het minimumaantal medewerkers voorkom je, dat ook verwerkingstaken van kleine werkgevers worden opgedeeld.

    Let op:

    Profit staat maximaal 12 gelijktijdige verwerkingstaken toe. Dit betekent dat je maximaal 12 verwerkingstaken kunt instellen, een hoger aantal is zinloos.

Zie ook