Menukeuzen autoriseren

Je kunt in Profit autoriseren op menukeuzen van het Startmenu. Het Startmenu komt overeen met het menu in de menubalk. Een gebruiker heeft alleen toegang tot de menukeuzen die je voor hem autoriseert.

Voorbeeld:

Een applicatiebeheerder CRM heeft alle keuzen in het menu CRM / Dossier.

Andere gebruikers mogen de onderhoudsfuncties niet gebruiken. Zij beschikken alleen over deze functies.

Beschrijving

Autoriseer eerst de groepen en leg daarna de afwijkingen per gebruiker vast. Je kunt de menu-autorisatie van een groep of gebruiker overnemen naar een andere groep of gebruiker.

Effectieve rechten

De effectieve rechten op het menu bestaan uit een optelsom van alle groepsrechten van de gebruiker en afwijkingen op gebruikersniveau. Je kunt de rechten op gebruikersniveau uitbreiden, maar niet beperken.

Voorbereiding
Werkwijze