thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Gebruikersgroep autoriseren op menukeuzen

Je kunt per groep een menu (gebruikersmenu) samenstellen.

Je kunt de autorisatie ook per gebruiker vastleggen, maar dit komt het overzicht en de onderhoudbaarheid niet ten goede. We adviseren je daarom de autorisatie altijd per gebruikersgroep in te stellen.

Groep autoriseren op menukeuzen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de gebruikersgroep: Iedereen (Alle Profit gebruikers).

  In deze groep ken je de rechten toe voor alle medewerkers (elke medewerker is namelijk automatisch lid van deze groep). Dit zijn rechten die alle medewerkers minimaal moeten hebben, zoals de taalkeuze en de menukeuzen voor het PCC.

 4. Ga naar het tabblad: Menu.
 5. Vink Wachtwoord wijzigen aan. Profit zal de bovenliggende submenu's (Algemeen en Gebruiker automatisch aanvinken).

  Je gaat nu verder met de andere groepen, waarbij je aan iedere groep de minimaal noodzakelijke autorisatie toekent.

 6. Selecteer de gebruikersgroep.

  Je kunt het menu helemaal openklappen met de knop en dichtklappen met de knop .

 7. Selecteer een submenu of een menukeuze.

 8. Omdat je een submenu aanvinkt, vraagt ProfitĀ of je de onderliggende menu-opties ook wilt aanvinken. Beantwoordt deze vraag me Ja en Profit vinkt alle menu-opties van het menu aan. Profit vinkt ook bovenliggende menukeuzen aan.

  Omdat je een submenu uitvinkt, vraagt Profit of je de onderliggende menu-opties ook wilt uitvinken. Beantwoordt deze vraag met Ja en Profit vinkt alle menu-opties van het submenu uit.

 9. Je kunt ook menukeuzen aan of uitvinken.
 10. Sluit de Autorisatie tool.
 11. Start Profit opnieuw om de instellingen toe te passen.

Direct naar

 1. Menukeuzen autoriseren
 2. Groepen indelen
 3. Gebruikers beheren
 4. Groep autoriseren voor menukeuzen
 5. Afwijkende menukeuzen gebruiker autoriseren
 6. Gebruikersmenu controleren
 7. Menu overnemen van groep of gebruiker

Process

Autorisatie

Work area

Algemeen