thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Gebruiker autoriseren op menukeuzen

Je bepaalt per gebruiker de menukeuzes waarvoor de gebruiker toegang heeft. Wij raden je aan om deze uitzonderingen tot een minimum te beperken in het belang van het beheren van de autorisatie: hoe meer uitzonderingen, hoe inefficiënter de autorisatie.

Bij het instellen van een menu per gebruiker kun je aan individuele gebruikers aanvullend extra menuonderdelen beschikbaar stellen; het is niet mogelijk om per gebruiker menuonderdelen uit te schakelen.

Afwijken van groepsinstellingen bij één gebruiker:

 1. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers.
 2. Selecteer de gebruiker uit de groep die je zojuist geautoriseerd hebt voor de menu-optie.

  De groen aangevinkte menu-opties in het rechterdeel van het scherm geven aan waar de gebruiker volgens de groepsinstellingen toegang toe heeft.

 3. Vink in het tabblad Menu de menukeuze aan.
 4. Je kunt ook in één keer alle menu-opties toegankelijk maken waar de gebruiker nog geen rechten heeft via een groep:

  Plaats op een hoofdniveau een vink.

  Bevestig de vraag of je alle onderliggende functies waarop nog geen rechten zijn verleend, ook wilt aanzetten.

  Het is ook mogelijk om in één keer alle onderliggende menukeuzes uit te zetten door het veld op een hoger niveau uit te vinken.

Direct naar

 1. Menukeuzen autoriseren
 2. Groepen indelen
 3. Gebruikers beheren
 4. Groep autoriseren voor menukeuzen
 5. Afwijkende menukeuzen gebruiker autoriseren
 6. Gebruikersmenu controleren
 7. Menu overnemen van groep of gebruiker

Process

Autorisatie Gebruiker

Work area

Algemeen