Functietypes toevoegen

Je voegt de functietypes (code en omschrijving) toe. Functietypes zijn groepen waarmee je - per werkgever - de functies indeelt.

Als je loonschalen gebruikt, moet je in de cao/arbeidsvoorwaarden een koppeling leggen tussen typen functies en loonschalen.

Type functie toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Type functie.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de velden in.
 4. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Werkgever
 2. Cao toevoegen
 3. Instantie Belastingdienst toevoegen
 4. Sluitingsdagentabel toevoegen
 5. Werkgever toevoegen
 6. Template werkgever
 7. Code wijzigen
 8. Werkgever blokkeren
 9. Afwijkende CBS/CAO code per werkgever vastleggen
 10. Voorkeurwaarden vastleggen
 11. Cao koppelen
 12. Instanties koppelen
 13. Belastingdienst vastleggen bij de werkgever
 14. Loonheffingennummer vastleggen bij de werkgever
 15. Afwijkende betaalinstellingen op werkgeverniveau vastleggen
 16. Werkgever en mutaties bij werkgevers importeren
 17. Functietypes toevoegen
 18. Functies toevoegen
 19. Functies bij werkgever importeren
 20. Functies vertalen
 21. Accountancy gegevens vastleggen per werkgever