Profit CAO toevoegen

Nadat je een CAO Update voor een nieuwe cao hebt geïmporteerd in Profit, kun je de cao toevoegen in de omgeving.

Je kunt een reeds ingerichte cao (een klant-cao) kopiëren. Op deze manier kun je gebruik maken van een kopie van een reeds ingerichte cao. Het is niet mogelijk om deze cao te kopiëren naar een andere omgeving.

Let op:

In het venster Cao's zie je ook een knop Exporteren. Deze knop kent geen toepassing bij cao's, maar kan om technische redenen niet worden verwijderd.

Inhoud

Cao toevoegen

Je voegt een nieuwe cao toe in Profit, als je van een nieuwe cao gebruik wilt maken.

Let op:

Je kunt maximaal 6 cao's tegelijkertijd toevoegen.

Cao toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer de cao

  Zie je de nieuwe cao niet staan, dan importeer je eerst de CAO Update van de nieuwe cao.

 4. Klik op: Volgende.

  Profit toont de definitievelden. Je kunt deze aanpassen voor bijvoorbeeld de autorisatie.

 5. Vul de omschrijving in.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de code.

  Let op: 

  De code en het Cao-type van de cao kun je later niet meer wijzigen, de omschrijving kun je nog wel aanpassen.

 8. Selecteer Overig bij Cao-type.

  Je selecteert de landelijk gebruikte SBI-code. De SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling 1993) kenmerkt de hoofdactiviteit van het bedrijf.

  Je kunt ook zelf een code toevoegen in de vrije tabel Cao-type via Algemeen / Inrichting / Vrije tabel.

 9. Geef aan of je de parttime factor bij medewerkers wilt opgeven als percentage of als uren per week. Selecteer wat voor de organisatie van toepassing is.

  In de cao leg je de standaard werkweek vast. Deze bevat het aantal dagen en uren waarop in de organisatie standaard gewerkt wordt. Als je bij een medewerker het parttimepercentage opgeeft, bepaalt Profit het aantal uren per week, maar het omgekeerde is ook mogelijk.

 10. Selecteer de methode Gewogen periodeberekening die voor de organisatie van toepassing is.

  Als een salaris- of perioderegel betrekking heeft op een deel van een periode (en niet op een gehele periode), gebruikt Profit deze rekenmethode. Je kunt kiezen uit het volgende:

  • Niet toepassen

   Profit past geen gewogen berekening toe, tenzij een medewerker tijdens een loonperiode in of uit dienst treedt. Als een periode meerdere salaris- of roosterregels bevat, gaat Profit altijd uit van waarden die gelden op de laatste dag van de periode.

  • Kalenderdagen

   Profit gaat uit van het aantal kalenderdagen van de te verlonen periode.

  • Werkdagen (ma - vr)

   Profit gaat uit van het aantal werkdagen van de te verlonen periode.

 11. Vink Gemiddelde uren toepassen aan, als je de uurloonberekening voor deelberekeneningen van het salaris wilt gebruiken. Dit geldt voor alle medewerkers waarbij Rooster toepassen in Payroll is aangevinkt in de eigenschappen van het salaris.
 12. Klik op: Voltooien.

Let op:

Wanneer je zelf loonschalen van een bepaalde cao aanmaakt en importeert en deze zijn later zichtbaar bij andere cao's die ook zijn geïmporteerd, dan komt dit door het gebruik van hetzelfde cao Type. Het cao type zorgt ervoor dat loonschalen binnen één type blijven of juist in meerdere cao's zichtbaar worden. Als beide cao's hetzelfde cao type hebben (bijvoorbeeld Overig), zullen de loonschalen bij beide cao's verschijnen.

Klant-cao kopiëren

De weergave Cao's toont de cao's die je hebt toegevoegd. Je kunt deze kopiëren, als je een afwijkende cao nodig hebt. Dit is met name noodzakelijk bij verschillen in de looninrichting, want voor verschillen in arbeidsvoorwaarden kun je binnen een cao een extra arbeidsvoorwaarde toevoegen.

CAO kopiëren:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Selecteer de cao.
 3. Klik op: Meer actiesKopiëren.
 4. Volg de procedure voor het toevoegen van een cao.

Direct naar

 1. Cao
 2. CAO Update
 3. Cao toevoegen
 4. Looptijd toevoegen
 5. Decimalen instellen
 6. Cao verwijderen of blokkeren
 7. Cao-versie controleren
 8. Arbeidsvoorwaarde