thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Medewerker (Payroll)

In dit deel van de Help wordt de looninrichting op het niveau van de medewerker toegelicht. Andere Helponderwerpen ten aanzien van de medewerker-eigenschappen vind je in de Help van HRM.

Beschrijving

Je kunt de looninrichting in Profit vastleggen op diverse niveaus. De Cao's vormen het hoogste niveau in de looninrichting. Profit is zodanig opgezet, dat je afwijkingen van de cao op een lager niveau (per werkgever of medewerker) tot een minimum kunt beperken. Profit berekent namelijk per medewerker voor elke geactiveerde looncomponent de juiste waarde op basis van de medewerkerinstellingen (zoals geboortedatum, leeftijd, functie, tabelkleur, etc.). Op basis hiervan leidt Profit bijvoorbeeld automatisch de juiste waarde af uit salaristabellen. Het vastleggen van specifieke afwijkingen op medewerkerniveau is meestal niet nodig.

Profit voert de loonberekening standaard uit op basis van gegevens die op de laatste dag van de te verwerken periode bekend zijn. Op dit principe geldt een aantal uitzonderingen die in de onderstaande paragrafen worden toegelicht.

Indiensttreding / uitdiensttreding

Profit zal altijd een prorataberekening toepassen, als een medewerker tijdens een periode in of uit dienst treedt. Bij uitdiensttreding bijvoorbeeld, zal Profit het periodesalaris herrekenen op basis van het aantal dagen dat de medewerker in de laatste periode nog in dienst is.

Rooster- en salarisregels

Als één periode meerdere salaris- of roosterregels bevat, kan Profit een gewogen periodeberekening uitvoeren. Dit houdt in, dat Profit een gewogen gemiddelde berekent van het salaris of parttimepercentage op basis van de betreffende salaris- of roosterregels. Profit zal de gewogen periodeberekening alleen uitvoeren, als dit in de eigenschappen van de cao ingesteld is. Je bepaalt in de cao ook, of Profit hierbij moet uitgaan van werkdagen of kalenderdagen.

Als je in de cao instelt dat de gewogen periodeberekening niet mag worden gebruikt, zal Profit uitgaan van het salaris en parttime percentage dat geldt op de laatste dag van de te verwerken periode. Wijzigingen die je gedurende een periode in laat gaan (bijvoorbeeld een loonsverhoging) gelden dan altijd voor de gehele periode.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Medewerker

Work area

Payroll