thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Stagiair in Payroll

Je kunt een stagiair in Profit verlonen.

Inhoud

Beschrijving

Je voegt een stagiair in Profit HRM toe als soort medewerker Stagiair - met salaris/stagevergoeding, waarbij je het volgende inrichten:

 • Je meld een stagiair in dienst met ZVW code K.
 • Salaris of uurloon zet je op 0
 • Rooster toepassen in Payroll vink je aan in de eigenschappen van het salaris
 • Je vult een vast rooster in bij de medewerker.

In veel cao's is bepaald dat een stagiair niet onder de cao valt. Dit betekent dat de stagiair onder de Basis CAO valt.

Looncomponenten

Je verloont de medewerker onder de Basis CAO, door de stagevergoeding te boeken op een van de volgende looncomponenten:

 • 100.003.046 'Stagevergoeding belast'
 • 100.003.047 'Stagevergoeding belast Netto'
 • 100.008.114 'Stagevergoeding onbelast'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Je kunt deze looncomponent op drie manieren toepassen:

 • Je boekt een bedrag per periode als vaste loonmutatie op de parameter 'Stagebedrag per periode'. Profit houdt hierbij rekening met het parttime percentage en prorata bij in en uit dienst.
 • Je boekt een bedrag per dag als vaste loonmutatie op de parameter 'Stagebedrag per dag'. Profit vermenigvuldigt dit bedrag met het aantal geboekte dagen op de parameter 'Aantal', of als je de dagen niet boekt, met het aantal contractdagen in de periode. Als de stagiair geen rooster heeft, dan berekent Profit geen waarde.
 • Je boekt een afwijkend bedrag als variabele loonmutatie op de parameter 'Afwijkende waarde'.

Afhankelijk van de cao berekent Profit hierover geen vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, aanvulling minimumloon, pensioenpremies, etc. Als Profit dit wel berekent, dan wijzig je de parameter 'Berekenen' op medewerkerniveau zodat Profit dit niet meer berekent.

Let op:

Als Profit wel vakantietoeslag berekent doordat je gebruik maakt van een ander looncomponent, dan kun je de parameter 'Berekenen' voor de looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' op 'Nee' zetten in de eigenschappen van de medewerker.

Loonaangifte

Om de stagiair mee te nemen in de loonaangifte richt je de instantie Belastingdienst bij de medewerker in. Hierbij houd je rekening met het volgende:

 • Stagiair is voor geen werknemersverzekering verzekerd

  Je zet in de instantieregel bij de medewerker de afwijkende sectorrisicogroep op '0000'.

 • Stagiair is alleen verzekerd voor de ZW

  Je vinkt in de instantieregel bij de medewerker ZW aan. De afwijkende sectorrisicogroep zet je niet op '0000'. De ZW keert het sectorfonds namelijk uit.

Stagiair naar vast medewerker begin van de periode

Als de stageperiode van een stagiair eindigt en aan het begin van een periode een vast- of oproep contract krijgt, wijzigt de dienstbetrekking van de medewerker in Profit. Je meldt de medewerker uit dienst en daarna weer in dienst.

Als je een stagiair in dienst neemt als vaste medewerker, dan raden wij aan de toelichting van de looncomponent 100.005.545 'Stagiair komt in dienst: rekencomponent' door te nemen.

Stagiair naar vast medewerker halverwege de periode

Als de stageperiode van een stagiair halverwege een periode eindigt en hierna een vast- of oproep contract krijgt, wijzigt de dienstbetrekking van de medewerker in Profit. Je meldt de medewerker uit dienst en voegt daarna een nieuwe medewerker toe in Profit. De nieuwe medewerker geef je een nieuwe medewerkercode en nieuw nummer inkomstenverhouding.

Als je een stagiair in dienst neemt als vaste medewerker, dan raden wij aan de toelichting van de looncomponent 100.005.545 'Stagiair komt in dienst: rekencomponent' door te nemen.

Stagiair is naast stagiair ook oproepkracht/uitzendkracht/vakantiekracht

Als de functionaliteit Meerdere dienstverbanden niet is geactiveerd, dan voeg je een nieuwe medewerker toe. Net zoals in de situatie 'Stagiair naar vast medewerker halverwege de periode'.

Werkwijze

Process

Medewerker

Work area

Payroll