Meerdere dienstverbanden (Payroll)

Standaard kan een medewerker in Profit maximaal één lopend dienstverband met zijn werkgever hebben. Profit ondersteunt onder voorwaarden ook het gebruik van meerdere gelijktijdige dienstverbanden.

Inhoud

Beschrijving

De functionaliteit Meerdere dienstverbanden is bestemd voor organisaties waarbij medewerkers meerdere gelijktijdige dienstverbanden kunnen hebben, zoals ziekenhuizen en zorginstellingen. Het kan in bijvoorbeeld een ziekenhuis voorkomen, dat een medewerker op de ene afdeling werkt als verpleegkundige en op een andere afdeling als administratief medewerker. In die situatie is er sprake van twee gelijktijdige dienstverbanden, omdat een overlap bestaat in de geldigheidsduur (begin- en einddatum) van beide dienstverbanden. De medewerker heeft hierdoor tegelijk meerdere contracten, salarissen en functies.

Let op:

Lees eerst de Help van Profit HRM voor een beschrijving van de opzet van meerdere dienstverbanden, de voorwaarden voor gebruik en het beheren van arbeidsverhouding, dienstverbanden en contracten per medewerker.

Fiscale consequenties

Gelijktijdige dienstverbanden leiden tot meerdere fiscale inkomstenverhoudingen en dienstbetrekkingen in termen van sociale zekerheid (met name WW en ZW) in relatie tot de dagloonbepaling.

Bij medewerkers met meerdere gelijktijdige dienstverbanden wordt het loon samengevoegd in de berekening van de loonheffing. De berekende loonheffing wordt verdeeld over de dienstverbanden. Profit houdt hierbij eventueel rekening met afwijkende instellingen voor de fiscus, zoals tabelkleur en tabelcode, die in het contract, op het tabblad Afwijking instantie op DV, zijn aangegeven.

Let op:

De beschreven methode is ook wel bekend als 'Loonheffing per arbeidsverhouding'. Profit kent ook de mogelijkheid om de loonheffing per dienstverband te betalen. Dit heeft echter niet (meer) de voorkeur van de belastingdienst omdat de aansluiting met de aangifte IB minder zuiver is. Werk je met de activering 'Meerdere dienstverbanden', controleer op het tabblad Geavanceerd van looncomponent 100.006.000 'Loonheffing' of de berekeningsmethode op Arbeidsverhouding staat. Zo niet, neem dan contact op het support over het omzetten van de berekeningsmethode. Let op: Deze methode is niet jaarafhankelijk. Omzetten kan alleen per januari, en dan moeten jaaroverschrijdende correcties bij voorkeur vermeden worden. Vinden er toch jaaroverschrijdende berekeningen plaats dan zal bij medewerkers met meerdere dienstverbanden de loonheffing herrekend worden. Om dit te voorkomen kan ten tijde van de jaaroverschrijdende correctieperiode de methode weer tijdelijk omgezet worden naar Dienstverband.

Profit berekent de bijtelling auto van de zaak altijd op basis van het hoofddienstverband.

Wijziging verzekeringsplicht

De verzekeringsplicht van de instantie behorend bij de arbeidsverhouding van het laatste dienstverband wordt gebruikt. Dit kan van belang zijn als een medewerker bijvoorbeeld in normale dienst treedt na werkzaam geweest te zijn als stagiair.

ZVW bij meerdere dienstverbanden

Je richt hiervoor de instantie Belastingdienst per dienstverband correct in. AFAS kan je hierin geen advies geven. Eventuele vragen hierover kun je voorleggen aan de Belastingdienst.

Medewerker verlonen onder meerdere werkgevers

Een medewerker met of zonder sub- of nevendienstverbanden kun je niet verlonen onder meerdere werkgevers.

Payroll Cloud

Meerdere dienstverbanden is niet mogelijk in combinatie met Payroll Cloud.

Werkwijze

Zie ook