thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Cao

Een cao in Profit bevat een groot aantal zaken m.b.t. de looninrichting en de arbeidsvoorwaarden. Bij de looninrichting kun je denken aan looncomponenten, grondslagen en parameters. Deze gegevens zijn vooral van belang voor de loonberekening in Profit Payroll. Bij arbeidsvoorwaarden kun je denken aan de instellingen voor verlof en verzuim. De arbeidsvoorwaarden zijn zowel voor Profit Payroll als Profit HRM van belang.

Inhoud

Beschrijving

De cao's vormen het hoogste inrichtingsniveau in Profit: de zaken die je in een cao vastlegt, gelden voor alle gekoppelde werkgevers en medewerkers. Je bepaalt per werkgever de cao's die van toepassing kunnen zijn voor haar medewerkers. Een medewerker kan één (actuele) cao hebben.

Als voorbeeld zie je in het schema twee cao's en drie werkgevers:

Door deze structuur leg je gegevens op een zo hoog mogelijk niveau vast. Als je een wijziging doorvoert in een cao, geldt deze ook voor de lagere niveaus (werkgevers en medewerkers). Wel kun je op lagere niveaus afwijken.

Looninrichting en arbeidsvoorwaarden

Een cao bevat altijd een standaardlooninrichting en één of meer arbeidsvoorwaarden. De standaardlooninrichting van Profit CAO's wordt onderhouden en uitgeleverd door AFAS. Een arbeidsvoorwaarde is een bundel die de vooral HRM-gerelateerde zaken bevat, zoals dienstbetrekkingen, verlofsoorten, en standaardroosters. Arbeidsvoorwaarden worden niet door AFAS uitgeleverd, deze moet je zelf inrichten.

Voor de meeste organisaties volstaat één arbeidsvoorwaarde, omdat zaken als verlofrecht, regels rond verzuim en de werkweek voor alle medewerkers hetzelfde zijn.

Als voor verschillende groepen medewerkers afwijkende arbeidsvoorwaarden gelden, dan voeg je binnen de cao extra arbeidsvoorwaarden toe. In die situatie koppel je de medewerker aan de juiste cao en de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarde. 

Overige zaken:

Basis CAO en Profit CAO's

Hoe kies ik de juiste Profit CAO?

CAO Update

Werkwijze

Zie ook

Process

Cao

Work area

HRM