thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Contract medewerker verlengen of wijzigen

Het contract van de medewerker omvat onder andere de datum in dienst, de werkgever en de cao/arbeidsvoorwaarde.

Melding bij verlengen contract

Als je bij het verlengen van het contract de melding krijgt 'Binnen de periode is al een wijziging aanwezig, kies een andere begindatum' raadpleeg je de volgende help: Prorataberekeningen en gewogen periodeberekening

Contract veldinstellingen in profiel

In het aanmaakprofiel van contract wijzigen en contract verlengen kan je aangeven of voorkeurwaarden op velden in de context contract over worden genomen:

 • Als je Voorkeurwaarden gebruiken niet aanvinkt, dan neem je de veldinstellingen op profiel niet over. De waarden worden allemaal overgenomen uit vorige/huidige contractregel (huidige werking).
 • Als je Voorkeurwaarden gebruiken aanvinkt, dan neem je de veldinstellingen over als deze zijn vastgelegd. Ongeacht de waarde op de vorige/huidige contractregel (nieuwe werking) wordt de vastgelegde waarde.

Inhoud

Contract medewerker verlengen in InSite

Je kunt het bepaalde tijd contract van een medewerker verlengen in InSite.

Als een medewerker opnieuw indienst treedt, dan meld je de medewerker opnieuw in dienst via Opnieuw indienst in InSite. Als een medewerker een contract heeft voor onbepaalde tijd, dan kun je dit contract niet verlengen.

Contract toevoegen:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: HRM.
 3. Klik op: Contract verlengen.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  Je ziet de medewerkers met een contract met einddatum.

 4. Selecteer de medewerker.

  Je ziet de begin- en einddatum van het huidige contract. Het nieuwe contract begint een dag na de einddatum van het huidige contract.

 5. Vul de gegevens van het nieuwe contract.
 6. Klik op: Aanmaken.

Contract medewerker wijzigen via InSite

Het contract van een medewerker kun je wijzigen. Daarbij stel je ook de cao en de arbeidsvoorwaarde in.

Met een contractwijziging in InSite kun je een bepaalde tijd contract omzetten naar een onbepaalde tijd contract. Dit kan alleen als er geen tussenliggende functie en\of salarisregel aanwezig is.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft een contract regel van 01-01-2019 tot 31-12-2019. Als er geen losse salaris- of functieregel is tussen 02-01-2019 en 30-12-2019, dan is het mogelijk om de bepaalde tijd om te zetten naar een onbepaalde tijd.

Als je het contract van een medewerker wilt beëindigen, dan sluit je het dienstverband af.

Als je het contract van een medewerker wilt verlengen of een nieuw contract wilt toevoegen, dan verleng je het contract.

Contract wijzigen:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: HRM.
 3. Selecteer de medewerker.
 4. Klik op: Contract wijzigen.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 5. Selecteer de actuele contractregel.
 6. Wijzig de contractgegevens.

  Ins_Contract medewerker wijzigen in InSite (10)

 7. Vul eventueel de Ingangsdatum mutatie in. Als je dit veld vult (en de datum komt niet overeen met de huidige begindatum), voegt Profit een nieuwe regel met de mutatie toe. Als je dit veld niet vult, wijzig je de huidige regel.

  Je kunt deze twee gebruiksmogelijkheden scheiden door twee profielen aan te maken.

 8. Klik op: Aanmaken.

Zie ook

Process

Dienstverband

Work area

HRM