Profiel aanmaken en autoriseren voor muterende workflow

Gebruik profielen om het aanmaken en beoordelen van muterende workflows te standaardiseren.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt profielen aanmaken voor het aanmaken en beoordelen van muterende workflows, niet voor het wijzigen of raadplegen van dossieritems.

Je gebruikt profielen als je in InSite telkens dezelfde gegevens moet invullen, bijvoorbeeld bij het indienst melden van een medewerker. Het profiel bevat zoveel mogelijk standaardinstellingen en voorkeuren voor bepaalde velden. Deze instellingen en voorkeuren worden automatisch toegepast in InSite.

Voorbeeld: profielen voor Indienst melden

Je gebruikt twee instuurprofielen voor nieuwe medewerkers, namelijk voor oproepkrachten en fulltimers. Elk instuurprofiel heeft allerlei standaardinstellingen (veel meer dan in de afbeelding te zien is). Door bij het indienstmelden het juiste profiel te kiezen, worden de juiste (veld)instellingen direct toegepast.

Elk aanmaakprofiel is een aparte InSite-pagina. Je kunt het in dienst melden via InSite op twee manieren mogelijk maken.

 • Een indienst-knop met profielkeuze

  Nadat de gebruiker op In dienst heeft geklikt, verschijnt een lijst met beschikbare profielen.

  Als je niet geautoriseerd bent voor een bepaalde pagina, wordt de corresponderende keuze niet getoond. Als er slechts één indienst profiel is, wordt de profielkeuze-pagina overgeslagen en begin je direct met het invullen van de gegevens van de nieuwe medewerker.

 • Je maakt per profielpagina een aparte knop.

  Als je niet geautoriseerd bent voor een bepaalde pagina, wordt de corresponderende keuze niet getoond in de banner.

Voorbeeld roosterwijziging

Je kunt ook verschillende profielen toevoegen voor dezelfde functionaliteit in InSite. Ieder profiel heeft dan een ander gebruik.

Het veld Ingangsdatum mutatie is standaard bij o.a. Roosterwijziging. Als je dit veld vult (en de datum komt niet overeen met de huidige begindatum), voegt Profit een nieuwe regel met de mutatie toe. Als je dit veld niet vult, wijzig je de huidige regel.

Je kunt hiervoor twee profielen toevoegen: een profiel 'Nieuwe roosterregel toevoegen' en een profiel 'Huidige roosterregel wijzigen'. In het eerste geval maak je het nieuwe veld verplicht (en stel je eventueel ook voorkeurwaarden voor de datum in). In het laatste geval maak je het veld Ingangsdatum mutatie onzichtbaar.

Profiel aanmaken

Je maakt een profiel aan. Elk profiel heeft andere eigenschappen, dit hangt af van het type en soort profiel.

Profiel toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul een naam in. Als een gebruiker een profiel moet kiezen in InSite, wordt deze naam in het keuzescherm gebruikt.
 4. Bij Type en Soort bepaal je het doel van het profiel, bijvoorbeeld het aanmaken van een medewerker of een roosterwijziging.
 5. Je kunt een bestaand profiel overnemen door dit te selecteren bij Gebaseerd op.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de workflow waaraan je dit profiel wilt koppelen bij Workflow. Deze stap is niet bij alle typen of soorten profielen beschikbaar.

  Profiel toevoegen

 8. Klik op: Voltooien.

Eigenschappen aanpassen:

 1. Open de eigenschappen van het profiel.
 2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 3. Bij een beoordelen-profiel bepaal je of een gebruiker de te beoordelen gegevens mag aanpassen via het veld Aanpassen bij beoordelen toegestaan. Als aanpassen toegestaan is, moet het wijzigen ook zijn toegestaan op basis van de workflow. Zie ook de veelgestelde vraag Waarom is de actieknop aanpassen niet zichtbaar in een workflow?
 4. Bij een profiel van het type Contractverlenging of Contractwijziging kun je het veld Voorkeurwaarden gebruiken instellen.
 5. Bij een HRM-profiel selecteer je de toe te voegen instanties. Daarna kunt je contexten voor deze instanties aanmaken en koppelen op het tabblad Context instantie.
 6. Ga naar het tabblad: Context.
 7. Selecteer de context voor de functionaliteit.
 8. Klik op: OK.

Zie ook:

Profiel autoriseren

Bij profielen horen InSite-pagina's die je moet autoriseren. Als je een nieuw profiel aanmaakt ontstaat er een nieuwe InSite-pagina.

Profielpagina autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Pagina.
 2. Filter op de naam van het nieuwe profiel.

  Je ziet dat de pagina aan een sjabloon gekoppeld is.

 3. Open de eigenschappen van de pagina.
 4. Ga naar het tabblad: Pagina-autorisatie.

  Nieuwe pagina's kunnen geautoriseerd worden op basis van een sjabloon. Je ziet hier dan de functionaliteit op basis waarvan de nieuwe pagina geautoriseerd is.

 5. Je kunt de nieuwe pagina zelf autoriseren volgens één van de volgende methoden:

  Methode 1: pagina's toevoegen aan functionaliteit

  Methode 2 functionaliteit koppelen aan autorisatierol

Direct naar

 1. Profiel
 2. Profielen aanmaken voor muterende workflows
 3. Profielen aanmaken voor eigen workflows
 4. Contexten (veldinstellingen) van profiel wijzigen en koppelen
 5. Document koppelen aan profiel
 6. Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten
 7. Looncomponent koppelen aan profiel
 8. Vrije inrichting in profielen
 9. Profielen blokkeren