Looncomponent toevoegen aan profiel

Bij het indienstmelden van een medewerker kan het voorkomen, dat je bepaalde vaste looncomponenten direct een waarde wilt geven, zoals een reiskostenvergoeding. Dit kun je vastleggen in een profiel van het type Indienst. Hierdoor krijgt de looncomponent bij het indienstmelden van de medewerker direct een waarde en hoef je dit niet achteraf vast te leggen.

Ook bij een profiel van het type Functiewijziging kun je een looncomponent koppelen. Bij dit type profiel kun je ook het gedragen bepalen: Profit kan de waarde van de looncomponent onder de oude functie overnemen of beëindigen.

Het koppelen van een looncomponent bestaat uit drie stappen:

 • Vrij veld toevoegen aan het profiel in de Management tool.
 • Looncomponent koppelen aan het vrije veld in de eigenschappen van de cao.
 • Profiel inrichten.

Vrij veld toevoegen:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 3. Open de eigenschappen van de functiegroep Profielen In- & OutSite.

  Profit meldt dat geen gebruikers mogen zijn ingelogd op dit onderdeel.

 4. Klik op: Ja.
 5. Selecteer Mutatie looncomponent.

Je ziet de bestaande velden aan de rechterkant.

 1. Klik op: Nieuw.
 2. Vul de velden in.
 3. Sluit de Management tool.
 4. Klik op Ja bij de melding.

  De omgeving wordt opnieuw geopend.

Looncomponent inrichten voor profiel

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Ga naar het tabblad: Parameter.
 6. Open de eigenschappen van de parameter.

  Als de parameter als bron En constructie heeft, dan kun je de parameter niet koppelen in de eigenschappen van de looncomponent. In dit geval is de waarde afkomstig uit meerdere parameters. Je kunt deze parameters koppelen op het tabblad Parameter in de eigenschappen van de cao.

 7. Vink Mutaties bij medewerker toestaan aan.
 8. Selecteer het veld bij Profielveld.

  Als de berekeningsmethode voor de parameter Berekening per dienstverband is, dan vult Profit het veld Dienstverband bij het in dienst melden of aanmaken van een nevendienstverband in InSite met de waarde van het veld Dienstverband bij de eigenschappen van de medewerker.

 9. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je hebt de parameter van een looncomponent gekoppeld aan een profielveld. Je kunt het profielveld verder inrichten in het profiel.

Context inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open de eigenschappen van het profiel.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Klik op: Onderhouden bij Looncomponent.
 5. Voeg de context toe.

  In het onderste gedeelte van het scherm staan de vrije velden die aan een looncomponent gekoppeld zijn. Als je deze context koppelt aan een profiel, zullen deze velden beschikbaar zijn als je het profiel gebruikt om via InSite een medewerker in dienst te melden.

  Het toepassen van een context zorgt dat je afwijkt van alle gegevens. Als je geen context koppelt, dan wordt alles getoond.

  Als je wilt dat in een profiel geen looncomponenten getoond of gevuld moeten worden, dan maak je een context aan en koppel je deze aan het profiel. De velden zet je in dit geval op niet zichtbaar en niet wijzigbaar.

 6. Open de eigenschappen van het veld.
 7. Vul de velden in.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten
 9. Selecteer de veldinstellingen bij Looncomponent.
 10. Ga naar het tabblad: Gedrag looncomponent.

  Dit tabblad kun je alleen benaderen bij het type profiel Functiewijziging.

 11. Open de looncomponentregel.
 12. Selecteer het gedrag van de looncomponent:
  • Selecteer Overnemen als je wilt dat Profit de bestaande parameterwaarde overneemt naar de nieuwe functieregel van de medewerker. De parameterwaarde krijgt hierdoor geen einddatum bij de medewerker.
  • Selecteer Beëindigen als je wilt dat Profit de bestaande parameterwaarde beëindigt op dezelfde datum als de oude functieregel.
 13. Klik op: Opslaan en sluiten.

Niet zichtbaar of geen vaste waarde in profiel voor aanmaken

Als een veld niet zichtbaar is of geen vaste waarde heeft in het profiel voor het aanmaken, dan worden er geen gegevens overgenomen naar Profit. Ook niet als je deze velden in het profiel voor beoordelen wel toont en een waarde geeft.

Direct naar

 1. Profiel
 2. Profielen aanmaken voor muterende workflows
 3. Profielen aanmaken voor eigen workflows
 4. Contexten (veldinstellingen) van profiel wijzigen en koppelen
 5. Document koppelen aan profiel
 6. Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten
 7. Looncomponent koppelen aan profiel
 8. Vrije inrichting in profielen
 9. Profielen blokkeren