thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Context (veldinstellingen) van profiel wijzigen en koppelen

Je legt de veldinstellingen van het profiel vast. Deze instellingen worden automatisch toegepast als je het profiel gebruikt in InSite. De Veldinstellingen bepalen het gedrag van velden, bijvoorbeeld of een veld verplicht is, wijzigbaar is of een bepaalde (wijzigbare) voorkeurwaarde heeft. Met veldinstellingen kun je de dagelijkse processen optimaliseren, fouten voorkomen en de consistentie van de bedrijfsgegevens vergroten.

De veldinstellingen zijn ingedeeld in verschillende groepen, deze worden 'contexten' genoemd. Je moet een context eerst toevoegen, daarna koppel je deze aan een profiel. Je kunt één context ook hergebruiken in andere profielen.

De velden onder de context zijn niet afhankelijk van elkaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij een voorkeur op loonschaal, Profit niet alleen de treden van de betreffende loonschaal toont, maar ook de treden van andere loonschalen. Bij de inrichting van de voorkeurwaarden selecteer je de afhankelijke waarden.

Voorbeeld:

Aan een profiel voor het in dienst melden van fulltime medewerkers wil je het standaardrooster voor fulltimers koppelen. In de context Mdw./rooster vul je het standaardrooster voor fulltimers in als voorkeurwaarde bij het veld Standaardrooster.

Je hebt de mogelijkheid het veld niet zichtbaar te maken, waardoor de gebruiker de voorkeurwaarde niet ziet en daardoor niet kan wijzigen bij het in dienst melden van een fulltime medewerker via InSite.

Veldinstellingen context wijzigen:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open de eigenschappen van het profiel.
 3. Ga naar het tabblad: Context.

  Ins_Veldinstellingen van profiel aanpassen

 4. Klik op: Onderhouden (achter de context die je wilt wijzigen).

  De bestaande contexten worden getoond in de Management tool. Bestaande contexten kunnen aan andere profielen gekoppeld zijn.

 5. Voeg een context toe:

  In het onderste gedeelte van het scherm zie je de velden die je kunt wijzigen voor de context.

 6. Open de veldinstellingen van het veld.
 7. Ga naar het tabblad: Beheerdersinstellingen.

  Je kunt een melding en vertalingen van de melding vastleggen bij het veld Melding bij ongeldige invoer. Hierdoor kun je een melding tonen in de taal van de site.

 8. Vul de veldinstellingen voor de beheerder in.

  Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben. Wil je een verplicht veld onzichtbaar maken? Leg dan een voorkeurwaarde vast bij het verplichte veld en vink daarna Onzichtbaar uit.

  Let op:

  Je kunt geen voorkeurswaarden gebruiken bij een salaris-, contract- , rooster- of functiewijziging. Profit neemt hiervoor namelijk de gegevens over van de voorgaande regel.

 9. Sluit de Management tool
 10. Selecteer de juiste context.
 11. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Profiel
 2. Profielen aanmaken voor muterende workflows
 3. Profielen aanmaken voor eigen workflows
 4. Contexten (veldinstellingen) van profiel wijzigen en koppelen
 5. Document koppelen aan profiel
 6. Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten
 7. Looncomponent koppelen aan profiel
 8. Vrije inrichting in profielen
 9. Profielen blokkeren

Process

Beheerder

Work area

InSite/OutSite