Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten

Als je in een workflow het salaris, contract, rooster en/of functie gecombineerd wilt wijzigen, dan richt je dit onder het profiel in.

 • Gecombineerd wijziging van salaris, contract, rooster en/of functie (01:41 min)

  Voorbeeld:

  Als je voor een medewerker het rooster wijzigt in InSite, dan wil je direct de functie en het salaris van de medewerker aanpassen.

  In het profiel voor het aanmaken van de roosterwijziging vink je de aanvullende gegevens aan die je ook wilt wijzigen. Hierdoor kun je naast de roosterwijziging ook direct de functie en het salaris wijzigen in InSite.

  De aanvullende gegevens worden als tabblad getoond in InSite:

  Ins_Gecombineerde SCORF mutaties inrichten (voorbeeld)

In de volgende profielen kun je gecombineerde mutaties inrichten:

 • Aanmaken contract en contractverlenging

  Je kunt met dit type profiel ook de rooster-, functie- en salarisgegevens wijzigen.

 • Aanmaken roosterwijziging

  Je kunt met dit type profiel ook de functie- en salarisgegevens wijzigen.

 • Aanmaken functiewijziging en overplaatsing

  Je kunt met dit type profiel ook de rooster- en salarisgegevens wijzigen.

  Let op:

  Je kunt geen voorkeurswaarden gebruiken bij een salaris-, contract- , rooster- of functiewijziging. Profit neemt hiervoor namelijk de gegevens over van de voorgaande regel.

Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open de eigenschappen van het profiel.

  Ins_Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten (10)

  Het gaat om een van deze profielen.

 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Ins_Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten (20)

 4. Selecteer de workflow waaraan je dit profiel wilt koppelen bij Workflow.
 5. Selecteer het profiel voor het beoordelen bij Beoordelingsprofiel.
 6. Vink de aanvullende gegevens aan die je wilt wijzigen in het profiel.
 7. Ga naar het tabblad: Context.

  Ins_Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten (30)

  Je ziet ook de context(en) van de aangevinkte aanvullende gegevens.

 8. Selecteer een context.

  Als je een nieuwe context wilt toevoegen voor dit profiel, dan klik je op Onderhouden, gevolgd door Nieuw.

 9. Stel de velden in.
 10. Ga naar het tabblad: Document.
 11. Klik op: Nieuw.
  1. Selecteer het document.

   Afhankelijk van het profiel, selecteer je een document dat is gebaseerd op de juiste basis.

  2. Vul de omschrijving van de actieknop in.
  3. Vul een omschrijving in voor het dossieritem.

   Profit toont deze omschrijving bij het dossieritem in het dossier van de medewerker.

  4. Selecteer het type dossieritem.

   Je kunt alleen een type dossieritem selecteren dat is ingericht voor InSite.

  5. Selecteer een eventuele kenmerkcombinatie.
  6. Klik op: Voltooien.

  Om ervoor te zorgen dat je het document handmatig kunt genereren in de workflow, wijzig je de workflow.

  Je kunt ook voor de aangevinkte aanvullende gegevens een document selecteren.

 12. Klik op: OK.

Zijn de paginaonderdelen niet zichtbaar? Dan kan je het standaard onderdeel via de volgende stappen toevoegen:

 1. Start Sitebeheer op.
 2. Klik op: Bewerken en ga naar indeling onder pagina.
 3. Klik op: Pagina-onderdeel toevoegen en vervolgens op Standaard onderdeel.
 4. Kies het standaard onderdeel wat je wilt toevoegen en klik op: Aanmaken.
 5. Vervolgens kan je het standaard onderdeel toevoegen aan de Groepering.

Direct naar

 1. Profiel
 2. Profielen aanmaken voor muterende workflows
 3. Profielen aanmaken voor eigen workflows
 4. Contexten (veldinstellingen) van profiel wijzigen en koppelen
 5. Document koppelen aan profiel
 6. Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie inrichten
 7. Looncomponent koppelen aan profiel
 8. Vrije inrichting in profielen
 9. Profielen blokkeren