thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Type dossieritem voor InSite toevoegen

Je kunt het dossier in Profit Windows, InSite en OutSite gebruiken. Om een type dossieritem geschikt te maken voor InSite, leg je enkele extra instellingen vast. Hierna voegt Profit automatisch een Paginasoort, Sjablonen en Functionaliteit toe.

Inhoud

Type dossieritem toevoegen
 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. De velden op het tabblad Algemeen bepalen de mogelijkheden voor het vastleggen van gegevens. Voor workflows bepaal je hier ook in het veld Bewerken of dossieritems die in de workflow zitten, bewerkt mogen worden.
 3. Op de tabbladen Bestemming en Bestemming extra zie je bij welke bestemmingen (ingangen) het dossieritem geregistreerd kan/moet worden.
 4. Ga naar het tabblad: In & OutSite.
 5. Vink Zichtbaar in InSite aan.
 6. Vul het veld Omschrijving meervoud in.
 7. Klik op: OK.

  Let op:

  Door het aanvinken van Zichtbaar in InSite wordt een functionaliteit aangemaakt (met de naam in het meervoud) die je vervolgens moet autoriseren.

  Als je Zichtbaar in InSite weer uitvinkt, wordt de functionaliteit verwijderd en vervalt de ingestelde autorisatie. Als je daarna Zichtbaar in InSite weer aanvinkt, wordt de functionaliteit opnieuw aangemaakt en je moet deze opnieuw autoriseren.

Zie ook

Type pagina activeren:

Omdat je het type dossieritem zichtbaar hebt gemaakt in InSite, is er automatisch een corresponderend type pagina ontstaan. Je moet dit type pagina nog wel activeren in de site waarin je dit wilt gebruiken. Het type pagina de omschrijving in het meervoud.

Type pagina activeren

Bestemming koppelen aan dossieritem InSite

Bij het insturen van een dossieritem selecteer je een bestemming, bijvoorbeeld een medewerker of organisatie.

Maar je kunt ook een instuurknop op een Tonen-pagina zetten, waarbij de bestemming automatisch wordt gevuld.

Voorbeeld:

Een PZ-medewerker kan een notitie ten aanzien van een medewerker insturen. Hierbij moet hij de gewenste medewerker (=de bestemming) selecteren.

Je kunt ook een pagina Aanmaken Klacht Medewerker aanmaken. Deze pagina koppel je (als gerelateerde verwijzing) aan de Tonen-pagina van de medewerker.

Als de PZ-medewerker de Tonen-pagina van Cas de Graaf opent en een nieuwe notitie instuurt, wordt Cas de Graaf automatisch overgenomen als bestemming van het dossieritem.

Bestemming koppelen aan dossieritem InSite:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 3. Open de eigenschappen van het type dossieritem. Het type dossieritem moet geschikt zijn voor InSite.
 4. Ga naar het tabblad: Bestemming.
 5. Selecteer de bestemming(en) van waaruit het dossieritem ingestuurd mag worden.

  Om dit veld te activeren moet je de bestemming instellen op Optioneel, Verplicht of Eén van deze verplicht.

 6. Klik op de actie: InSite aan/uit.

  In bovenstaand voorbeeld zou dat achter Medewerker zijn. Voor InSite worden er extra pagina’s aangemaakt binnen het Sjabloon voor het aanmaken van het dossieritem: Aanmaken Dossieritem Medewerker.

  Ins_Bestemmning koppelen aan dossieritem (10)

 7. Klik op: OK.

  Deze procedure herhaal je voor elk type dossieritem dat je wilt insturen in InSite.

  Vanuit de Medewerker (ESS) pagina kun je na het selecteren van een medewerker direct een verwijzing maken (gerelateerde verwijzing) op basis van deze pagina’s. (In dit geval Aanmaken dossieritem Medewerker). Op deze pagina wordt de inputparameter 'medewerker' gekoppeld.

  Ins_Bestemming koppelen aan dossieritem (20)

  Nu wordt bij het insturen direct de medewerker geselecteerd als bestemming:

  Ins_Bestemming koppelen aan dossieritem (30)

Vrije velden bij type dossieritem toevoegen (InSite)

Je kunt een type dossieritem uitbreiden met vrije velden, zodat je bedrijfsspecifieke gegevens aan dossieritems kunt toevoegen. Je plaatst vrije velden altijd op eigen tabbladen.

Vrije inrichting is alleen mogelijk bij typen die je zelf toevoegt, niet bij meegeleverde typen dossieritems. Je herkent meegeleverde typen dossieritems aan een negatieve code (bijvoorbeeld -5) en de toevoeging (Profit) in de naam.

Je kunt vrije inrichting toevoegen aan dossieritems in Profit Windows. Deze beschrijving heeft betrekking op een extra uitbreiding: vrije inrichting op het dossier in InSite en OutSite. Deze uitleg is een uitbreiding op de algemene uitleg van de vrije inrichting.

Wat ga je maken?

Vrije inrichting activeren bij een type dossieritem:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem.
 3. Ga naar het tabblad: Instellingen.
 4. Klik op de knop Activeren bij Vrije velden gebruiken.

  Je kunt deze instelling niet meer ongedaan maken en het veld Vrije velden gebruiken wordt aangevinkt.

 5. Klik op: OK.

Vrije velden toevoegen aan het type dossieritem:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Open de eigenschappen van Dossier.
 3. Klik op: Ja.
 4. Open de eigenschappen van het type dossieritem waarop je vrije inrichting hebt ingeschakeld.

 5. Ga naar het tabblad: Velden.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Voeg de velden toe.
 8. Na het laatste veld klik je op Annuleren.

 9. Ga naar het tabblad: Tabbladen: InSite.
 10. Klik op: Nieuw.
 11. Vul de omschrijving in.
 12. Plaats alle vrije velden op het tabblad.
 13. Klik op: OK.
 14. Sluit de Management tool.
 15. Klik op: Ja.

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Tabblad autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
 2. Open de functionaliteit met de naam van het type dossieritem (in het meervoud).

  Je hebt eerder een type dossieritem geschikt gemaakt voor InSite, bijvoorbeeld het type 'Indiensttreding'. Hierbij heb je een meervoud ingevuld, namelijk 'Indiensttredingen'. Op basis van het nieuwe type dossieritem is een nieuwe functionaliteit ontstaan, deze heet ook 'Indiensttreding'.

 3. Ga naar het tabblad: Pagina-onderdelen.
 4. Open het pagina-onderdeel met de naam van de functionaliteit / het dossieritem.
 5. Autoriseer het nieuwe tabblad.

 6. Klik op: OK.
 7. Je moet de nieuwe functionaliteit ook nog autoriseren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de functionaliteit te koppelen aan een rol met Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Autorisatierol.

Direct naar

 1. Dossier inrichten voor InSite
 2. Type dossieritem toevoegen
 3. Instuurprofielen inrichten

Process

Dossier

Work area

InSite/OutSite