Vrije velden

Je breidt Profit uit met eigen tabbladen en velden.

Inhoud

Beschrijving

Als je bij een bepaalde functie (en daarmee in een bepaalde tabel in de database) extra gegevens wilt vastleggen breid je de functie uit met een vrij tabblad waarop je vrije velden plaatst. Meerdere vrije tabbladen in één functie is ook mogelijk.

Er zijn verschillende typen vrije velden, zoals Tekst, Memo, Datum, Ja/Nee E-mail, Website, etc. Door het gebruik van veldtypen kun je gegevens gestructureerd vastleggen. Zo kun je bij een tekstveld bijvoorbeeld de maximale lengte bepalen en dwingt Profit bij datumvelden de juiste invoer (bijvoorbeeld  dd-mm-jjjj) af. Het aantal vrije velden is gemaximeerd, maar voor de bepaling van het maximum zijn geen makkelijke regels te geven. Dit is onder andere afhankelijk van het type veld.

Let op:

Vrije velden kunnen ook worden gebruikt in de Profit Updateconnector.

Van een gewoon vrij veld houdt Profit geen historie bij. Als het veld gevuld is en vervolgens gewijzigd, dan kun je de vorige waarde niet meer tonen of achterhalen. Dit kun je alleen als je het vrije veld aanmaakt op een vrij contactbestand of een vrij algemeen bestand.

Uitgebreid voorbeeld

De Afdeling Marketing wil per organisatie registreren of deze in aanmerking komt voor relatiegeschenken en de datum van het eerstvolgende bezoek. Daarom voeg je bij organisaties een vrij tabblad toe met de volgende vrije velden:

  • Relatiegeschenk J/N
  • Datum volgend bezoek (dd-mm-jjjj)
  • Notitie

Je voegt de benodigde velden toe en plaatst deze op het nieuwe tabblad Prospect bij de organisatie. Het resultaat kan er als volgt uitzien:

Autorisatie

Vrije tabbladen zijn per tabblad autoriseerbaar, net zoals normale tabbladen. In het bovenstaande voorbeeld geef je leden van de gebruikersgroep Marketing schrijfrechten op het tabblad Prospect, zodat zij gegevens kunnen wijzigen. Andere medewerkers krijgen alleen raadpleeg-rechten.

Gegevensverzamelingen

Vrije velden maken deel uit van gegevensverzamelingen, waardoor je deze kunt gebruiken in signalen, rapporten en weergaven. Je kunt weergaves toevoegen met de toevoegde velden, rapporten, etc.

Meegeleverde (vaste) velden wijzigen

Meegeleverde velden zijn van belang voor de werking van Profit en kunnen daarom niet worden gewijzigd. Wel hebben beheerders mogelijkheden om de interface van Profit 'naar hun hand te zetten', bijvoorbeeld door een veld onzichtbaar te maken, een voorkeurwaarde te geven of door een veldnaam te wijzigen.

Zie ook:

Veldinstellingen beheerder

Werkwijze