Vrij veld toevoegen - veldtypen

De keuze voor het juiste veldtype is cruciaal, want dit bepaalt wat je kunt gaan vastleggen in de database. Na het toevoegen van een vrij veld kun je het veldtype niet meer wijzigen. Bij de vrije velden waar je een veldlengte kunt aangeven is het niet mogelijk de veldlengte na het toevoegen nog te wijzigen. Als dit toch nodig is, moet je een nieuw vrij veld toevoegen.

Let op:

Bij de vrije velden waar je een veldlengte kunt aangeven is het niet mogelijk de veldlengte na het toevoegen nog te wijzigen.

Veldtype

Toepassing

Tekst

Veld voor een tekst van één regel, zoals een omschrijving.

Memo

Veld voor een lange tekst die uit meerdere regels kan bestaan.

Je geeft in de eigenschappen van een memoveld aan, hoeveel regels getoond worden aan de gebruiker (dit geldt alleen voor eigenschappenvelden, niet voor mutatieregels in boekingslay-outs).

Je kunt je eigen vrije memovelden omzetten naar het type Memo met opmaak. Een veld van het type Memo met opmaak kan echter niet worden teruggezet naar Memo (zonder opmaak).

Memo met opmaak

Zoals het type Memo, maar de gebruiker kan opmaak toepassen, zoals vet, cursief, onderstreept, koppen en lijsten.

Datum

Veld voor een datum.

Datum/tijd

Veld voor een datum en een tijd, bijvoorbeeld 20-12-2020, 14:00.

Tijd

Veld voor een tijd, bijvoorbeeld 14:00.

Numeriek

Veld voor een geheel getal.

Decimaal

Veld voor een getal met decimalen. Je bepaalt zowel het aantal posities voor de komma als het aantal decimale posities.

Ja/Nee

Vinkveld.

Tijdsduur

Veld voor een tijdsduur, bijvoorbeeld 2:30 uur (=2 uur en 30 minuten).

E-mail

Veld voor een e-mailadres.

Naast het veld staat een e-mailknop, waarmee de gebruiker direct een e-mailbericht kan versturen.

Webadres

Veld voor een webadres, bijvoorbeeld www.afas.nl.

Naast het veld staat een knop, waarmee de gebruiker direct zijn browser kan starten en naar de website kan gaan.

Telefoonnr.

Veld voor een telefoonnummer.

Tabelkoppeling

Veld waarin een waarde uit een (vrije) tabel geselecteerd kan worden. Koppel de tabel aan dit veld bij Koppeling naar tabellen.

Bestandskoppeling

Veld waarin een waarde uit een Profit-tabel geselecteerd kan worden.

Koppel de vrije tabel aan dit veld bij Koppeling naar bestanden.

Bij een workflow gebaseerd op een vrije rol moet je het vrije veld koppelen aan het bestand Gebruiker of Gebruikersgroep. Het vrije veld komt dan automatisch beschikbaar in de workflowtaak in Workflow beheer).

Direct naar

  1. Vrije velden
  2. Vrij veld toevoegen
  3. Vrij veld met koppeling naar vrije tabel
  4. Veldtypen
  5. Vrij tabblad