thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vrije velden UpdateConnector (XML)

Je kunt zelf velden toevoegen op Profit-tabellen in de Management tool. Nadat je de vrije velden in de Management tool hebt opgenomen, worden deze toegevoegd aan het XSD-schema. Je kunt de vrije velden ook aanleveren via de UpdateConnector.

Vrije velden zijn toegevoegd aan het XSD-schema in de vorm van een GUID met een omschrijving (de veldnaam uit de Management tool).

Let op: 

Vrije velden worden aangemaakt per omgeving. De naam (GUID) van een vrij veld in het XSD-schema zal per omgeving verschillen. De eigenschappen van een vrij veld kunnen ook per omgeving verschillen. Daarom kun je een UpdateConnector met vrije velden die voor een bepaalde omgeving is gemaakt, niet zonder meer voor een andere omgeving gebruiken.

Vrije velden kunnen uit een omgeving worden verwijderd. Als deze vrije velden in de UpdateConnector worden gebruikt, moet je deze ook uit de UpdateConnector verwijderen.

In het voorbeeld zie je dat er in de Management Tool twee velden zijn toegevoegd aan de eigenschappen van organisaties:

Via de XSD kun je de veldnamen van de vrije velden raadplegen:

<!--Sales Promotion Code-->

<xsd:element name="U1C6CA2FC43CB274EF4972DAE5AF3A66C" minOccurs="0" nillable="true">

<xsd:restriction base="xsd:string"><xsd:maxLength value="20"/>

<xsd:minLength value="1"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<!--Participants-->

<xsd:element name="U3217641343FD018CD0A26C9CF08542BB" minOccurs="0" type="xsd:long" nillable="true"/>

Vrije velden met verwijzing naar Vrije tabel

In dit geval gebruik je niet de GUID uit de Management tool, maar gebruik je de interne code. Je achterhaalt de interne code via de volgende stappen:

Maak hiervoor een nieuwe analyse via:

  1. Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Baseer de analyse op de gegevensverzameling Vrije tabellen.
  4. Klik op: Volgende.
  5. Klik vervolgens op Wijzigen.

    De interne code staat dan in de gegevensverzameling opgenomen.

  6. Voeg vervolgens ook de Omschrijving van de tabel toe aan de gegevensverzameling. Op deze manier zoek je makkelijker naar de juiste tabel en bijbehorende interne code.

Process

AFAS Connect Connector

Work area

Connectoren