UpdateConnector XML testen

Een externe applicatie kan records in de Profit-database toevoegen, wijzigen of verwijderen via een UpdateConnector (de mogelijkheden verschillen per connector). Je gebruikt UpdateConnectoren om externe systemen te koppelen met Profit, zoals tijdsregistratiesystemen en webshops.

Je kunt een UpdateConnector testen via AFAS Connect.

Let op:

Je vindt alle URL's voor connectoren op de centrale pagina URL's van WebServices.

Voorbereidingen:

 1. Je hebt een app connector aangemaakt en de UpdateConnector hieraan toegevoegd.
 2. Je hebt een token voor het gebruik van de connector. De token is een unieke code die verwijst naar de Profit-omgeving, gebruiker en app connector.
 3. Bekijk het overzicht van alle UpdateConnectoren en lees de beschrijving van de UpdateConnector die je gaat maken.

Inhoud

XML-voorbeeld en XSD-schema ophalen

Let op:

Voor het gebruik van deze functies moet de connector GetXMLSchema (dit is de DataConnector) in de eigenschappen van de app connector geactiveerd zijn.

Via de onderstaande stappen haal je de XSD op via AFAS Connect. Je kunt de XSD ook ophalen door de DataConnector via een webservice aan te roepen.

 1. Start https://connect.afas.nl en log in.
 2. Ga naar: SOAP/XML / Retrieve XSD/Create XML.
 3. Gebruik de stappen voor de aanroep.
 4. Vul de naam van de UpdateConnector in.
 5. Gebruik Create XML om een leeg XML-bestand op te halen. Je kunt dit eventueel downloaden en de velden zelf vullen.

 6. Gebruik Retrieve XSD om het XSD-bestand op te halen. Je kunt dit eventueel downloaden.

  Je kunt externe tools gebruiken om de XSD te raadplegen en om de XML te valideren, zoals Notepad++ (AFAS verleent geen ondersteuning op deze tools). Hieronder zie je een voorbeeld van Notepad++ met gebruik van de Plug-in XML-tools.

Ingestelde UpdateConnector testen

AFAS raadt aan een Profit-connector eerst dit te testen op connect.afas.nl. Door hier te testen weet je 100% zeker of er verbinding is met ons pakket en of de connector reageert zoals jij wenst/verwacht.

Let op:

Door een UpdateConnector uit te voeren, voer je acties uit in een omgeving van Profit die leiden tot het toevoegen, wijzigen of verwijderen van records. Voer de UpdateConnectoren altijd uit in een testomgeving voordat je deze uitvoert over een productie-omgeving.

 1. Start https://connect.afas.nl en log in.
 2. Ga naar: SOAP/XML / UpdateConnectors.
 3. Klik op Fetch Metainfo om de lijst te vullen.
 4. Selecteer de UpdateConnector.
 5. Selecteer het XML-bestand.
 6. Klik op Execute.

Bij een geslaagde Insert kan de code van het nieuwe gegeven worden teruggemeld.

Fouten:

Fouten worden gelogd in het omgevingslogboek. Een externe applicatie krijgt alleen een algemene melding, om veiligheidsredenen worden geen details weergegeven. Je vindt de details in Profit.

Response teruggeven bij INSERT

Bij het aanmaken van een nieuw gegeven bij divese UpdateConnectoren wordt in de response de code teruggegeven. Dit geldt niet voor alle UpdateConnectoren.

Zie verder: API-responses bij connectoren

Direct naar

 1. UpdateConnector (XML)
 2. UpdateConnector testen via AFAS Connect
 3. Syntax van velden in de UpdateConnector
 4. Vrije velden aanleveren via de UpdateConnector
 5. XSD-schema ophalen met DataConnector