Meldingen Connectoren raadplegen

Bij het uitvoeren van Profit Connectoren kunnen foutmeldingen verschijnen. Een externe applicatie krijgt alleen een algemene melding, om veiligheidsredenen worden geen details weergegeven. Je raadpleegt de volledige melding via het logboek in Profit.. De applicatie die een connector uitvoert, kan foutmeldingen loggen en afhandelen.

Gebruik dit artikel ook bij de melding Unexpected Backend Error.

Inhoud

Meldingen opzoeken en interpreteren

Meldingen raadplegen via logboek:

Om de details van de foutmelding te achterhalen zoek je de melding op in het omgevingslogboek.

 1. Open de omgeving die door de UpdateConnector benaderd is.
 2. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Omgevingslogboek.
 3. Druk op F5 tot je recente meldingen ziet.
  (Controleer eventueel in de wachtrij via: Algemeen / Beheer / Wachtrij of de taak Omgevingslogboek controleren al klaar is.
 4. Filter in het omgevingslogboek in de kolom Bron op =Connector.

 5. Zoek hier op basis van het tijdstip naar de melding en dubbelklik op de betreffende foutregel.
 6. Klik op: Acties / Rapport om de volledige tekst van de foutmelding op een pagina te openen.

Foutmelding lezen:

 1. Neem de volledige foutmelding door om te beoordelen of je hier al uit kan afleiden wat de oorzaak en de oplossing is. Gebruik hiervoor het artikel Hoe lees ik een foutmelding?
 2. Zoek de leesbare tekst uit de foutmelding opnieuw op in het Help Center.
 3. Bespreek de foutmelding met de externe partij waarmee je een koppeling hebt. Heb je ondersteuning nodig van AFAS Support? Stuur een incident in met de volledige foutmelding. Gebruik hiervoor de knop Kopiëren (zie afbeelding). Geef daarnaast aan wat er al geprobeerd is om de fout op te lossen. Zonder deze informatie kan Support je niet verder helpen.

Logboek per app connector

Het omgevingslogboek bevat gelogde meldingen van alle app connectors en van andere onderdelen van Profit. Gebruik Algemeen / Beheer / App connector, tabblad Logboek, om alleen de meldingen van een specifieke app connector te zien.

Foutmelding registreren via WebServices (voorbeeld)

Als je de WebServices gebruikt, worden foutmeldingen teruggestuurd in de vorm van een XML-string in een SOAP-bericht. De XML-string bevat de foutmelding. De applicatie die het SOAP-bericht ontvangt, moet de foutmelding uit de XML-string halen.

using System.Web.Services.Protocols;

      try

      {

            //Aanroepen connector

      }

      catch(FaultException<ProfitApplicationException> ex)

      {

      Console.WriteLine(ex.ToString());

      }

      catch(Exception ex)

      {

      Console.WriteLine(ex.ToString());

      }

Direct naar

 1. Profit-connectoren o.b.v. XML
 2. Alle URL's van de Profit Webservices, IP-adressen en vereisten TLS
 3. App connector inrichten en gebruikers toevoegen
 4. GetConnector bouwen en testen
 5. UpdateConnector bouwen en testen
 6. Profit Connectoren aanroepen via SOAPUI
 7. Logging foutmeldingen