thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Meldingen Connectoren raadplegen

Bij het uitvoeren van Profit Connectoren kunnen foutmeldingen verschijnen. Een externe applicatie krijgt alleen een algemene melding, om veiligheidsredenen worden geen details weergegeven. Je raadpleegt de volledige melding via het logboek in Profit. De applicatie die een connector uitvoert, kan foutmeldingen loggen en afhandelen.

Meer informatie hierover lees je in het artikel Unexpected Backend Error.

Meldingen raadplegen via logboek:

  1. Open de omgeving die door de UpdateConnector benaderd is.
  2. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Omgevingslogboek.

Foutmelding registreren via WebServices (voorbeeld):

Als je de WebServices gebruikt, worden foutmeldingen teruggestuurd in de vorm van een XML-string in een SOAP-bericht. De XML-string bevat de foutmelding. De applicatie die het SOAP-bericht ontvangt, moet de foutmelding uit de XML-string halen.

using System.Web.Services.Protocols;

      try

      {

            //Aanroepen connector

      }

      catch(FaultException<ProfitApplicationException> ex)

      {

      Console.WriteLine(ex.ToString());

      }

      catch(Exception ex)

      {

      Console.WriteLine(ex.ToString());

      }

Process

AFAS Connect Connector

Work area

Connectoren