Connectoren aanroepen via SOAP

Je roept Profit Connectoren aan via de WebServices. Je kunt de WebServices aanroepen via SOAP-berichten. Je kunt de gratis tool SOAPUI gebruiken om het aanroepen van connectoren te testen en om te leren hoe de Profit Webservices aangeroepen moeten worden.

Let op:

De totale omvang van een API-call is maximaal 75 MB.

SOAP is een protocol voor het uitwisselen van berichten via internet. Er zijn diverse tools voor het gebruik van SOAP. Wij lichten één tool toe, namelijk SOAPUI.

Mogelijkheden van SOAP:

  • Verbinding maken met Profit WebServices
  • WDSL (definitie) van de Profit WebServices ophalen
  • Profit Connectoren uitvoeren

    Let op:

    SOAPUI is een gratis tool waarmee je de WebServices kunt aanroepen via SOAP-berichten. AFAS biedt geen ondersteuning op deze tool.

Werkwijze