Foutmeldingen in SOAP interpreteren (Profit Connectoren)

Als je een SOAP-request uitvoert, kan een fout teruggemeld worden via de WebServices.

Bijvoorbeeld:

App_Conn SOAPUI foutmeldingen interpreteren

Het SOAP-bericht als zodanig bevat geen informatie over de fout. De fout staat tussen de tags <faultstring>...</faultstring>. Als je een applicatie bouwt voor het uitvoeren van SOAP-requests, moet je ervoor zorgen dat de foutmeldingen van de WebServices correct worden doorgegeven aan de gebruiker.

Direct naar

  1. Connectoren aanroepen via SOAP
  2. SOAPUI downloaden en installeren
  3. GetConnector aanroepen
  4. GetConnector met filter aanroepen
  5. UpdateConnector aanroepen
  6. Foutmeldingen in SOAP interpreteren