GetConnector aanroepen via SOAPUI

Je gebruikt SOAPUI om een GetConnector aan te roepen. De GetConnector moet bestaan in de Profit-omgeving waaruit je records wilt ophalen.

Let op:

Je vindt alle URL's voor connectoren op de centrale pagina URL's van WebServices.

GetConnector aanroepen met SOAPUI:

 1. Start SOAPUI.
 2. Ga naar: 'File / New SOAPUI Project'.
 3. Vul de naam van het project in.
 4. Vul de URL van de webservice in bij 'Initial WSDL/WADL'. SOAPUI moet de 'wsdl' van de WebServices ophalen, daarom staat de aanduiding '?wsdl' achter de URL.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Het project wordt toegevoegd.

 6. Dubbelklik op de request die je wilt gebruiken (onder 'Projects / <Naam project> / ConnectorAppGetSoap / GetData').

  App_Conn SOAPUI gebruiken voor GetConnector - Nieuw project

  Je ziet de velden die je moet invullen voor de SOAP-aanroep. Vul bij de vraagtekens de gegevens voor de aanroep in.

 7. Kopieer de tekst:

  <![CDATA[token]]>

 8. Plak deze tekst tussen de tags <urn:token> ... </urn:token>.

  Je gebruikt een CDATA-statement om aan te geven, dat je binnen de SOAP-code een tekst gaat invoegen die als tekst mag worden beschouwd.

 9. Plak de token in SOAPUI tussen de tags, zoals in de afbeelding.
 10. Vul de overige velden in.
  • filtersXml: Leeg laten, als je geen filter wilt toepassen (zie de toelichting bij filters)

  Een GetConnector kan veel records opleveren, ondanks het gebruik van filters. Daarom is het aan te raden de records op te halen in pakketjes met de velden 'skip' en 'take'.

  • skip: het aantal records dat moet worden overgeslagen.
  • take: het aantal records dat moet worden opgehaald.

  App_Conn SOAPUI gebruiken voor GetConnector - Nieuw project

 11. Klik op: 'Submit request to specific endpoint URL'.

  Hiermee voer je de GetConnector uit en haal je records op uit de Profit-omgeving.

  App_Conn SOAPUI gebruiken voor GetConnector - Nieuw project

  De XML van de opgehaalde records wordt getoond. De opgehaalde records staan bij de tag <GetDataResult>.

  App_Conn SOAPUI gebruiken voor GetConnector - Nieuw project

Direct naar

 1. Connectoren aanroepen via SOAP
 2. SOAPUI downloaden en installeren
 3. GetConnector aanroepen
 4. GetConnector met filter aanroepen
 5. UpdateConnector aanroepen
 6. Foutmeldingen in SOAP interpreteren