thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

UpdateConnector beschrijvingen

Dit onderwerp bevat een overzicht van alle UpdateConnectoren die door Profit worden ondersteund, en de bijzonderheden per UpdateConnector.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Abonnementen

Algemeen

CRM

Financieel

Flex

Zie ook:

Fiscaal

HRM

HRM (België)

Ordermanagement

Projecten

Process

App connector Connector AFAS Connect

Work area

Connectoren