thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Plaatsing toevoegen, wijzigen en verwijderen (PtPlacementContract, Flex)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van plaatsingen. Dit is functionaliteit voor de Flex-branche (Payrolling, detachering en uitzendbranche).

Naam UpdateConnector: PtPlacementContract

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Bij het insturen van de concept plaatsing wordt een workflow ingestuurd via het type dossieritem 'Concept plaatsingscontract'. Vanuit deze workflow kan je een plaatsing toevoegen op basis van de gegevens van de concept plaatsing.

Voor de workflow zijn geen profielen beschikbaar, omdat wij verwachten dat één workflow voldoende. Eventueel kun je met condities ervoor zorgen dat de workflow verschillende kanten doorgezet wordt.

Voor InSite is de volgende pagina beschikbaar:

  • Beoordelen concept plaatsingscontract

Inhoud

Voorbereiding

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeld downloaden (1x, geen PcCo)

Xml-voorbeeld downloaden (1x, PcCo)

Xml-voorbeeld downloaden (massa)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeld downloaden (kop)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Xml-voorbeeldbestand downloaden (Delete contract)

Direct naar

  1. UpdateConnector beschrijvingen

Process

AFAS Connect Connector UpdateConnector

Work area

Connectoren