Plaatsing van Kandidaat vastleggen

In een plaatsingscontract leg je vast welke kandidaat op grond van welke klantovereenkomst bij een verkooprelatie wordt geplaatst.

Als je een plaatsing toevoegt, haalt Profit automatisch de aangemaakte prijsafspraak op die van toepassing is op basis van:

 • Datum
 • Klantovereenkomst
 • Functie
 • Fase
 • Contracttype

In het plaatsingscontract kun je afwijken van de prijsafspraakregels.

Plaatsing toevoegen:

 1. Voeg eerst de medewerker toe als dit nog niet gebeurd is.
 2. Ga naar:

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

  • InSite: (Flex) Relatiebeheer / actie Aanmaken plaatsing.
  • InSite: Flex / Overzicht Klantovereenkomst / open klantovereenkomst / Nieuwe plaatsing.
  • InSite: Flex / Plaatsing aanmaken / selecteer klantovereenkomst.
  • Profit: Projecten / Flex / Plaatsing / Nieuw. Of open de eigenschappen van een klantovereenkomst en ga naar het tabblad Plaatsing en klik op Nieuw.
  • Open de kandidaat-eigenschappen / tabblad Plaatsing / Nieuw.
 3. Selecteer de kandidaat als deze keuze in het profiel is opgenomen en de kandidaatgegevens al in Profit voorkomen.
 4. Selecteer een plaatsing bij Plaatsing als de medewerker al eerder een plaatsing heeft gehad onder deze klantovereenkomst en je deze waarden wilt overnemen naar deze nieuwe plaatsing. Je kunt een plaatsing overnemen als dit is ingericht.

  Hiermee heb je een eenvoudige invoerhulp bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing. De gegevens worden overgenomen, met de daarbij behorende prijsafspraken. Vul hiervoor alleen nog wel de Begindatum en Einddatum in bij het onderdeel Algemeen. Controleer de gegevens en je kunt eventuele aanpassingen doen.

  Let op:

  Bij het overnemen van een plaatsing worden eventuele voorkeurswaarden van veldinstellingen van profielen overschreven.

 5. Selecteer de klantovereenkomst waarbij je de plaatsing gaat toevoegen.
 6. Ga naar de Algemene informatie.

  Profit vult een aantal gegevens al vanuit de klantovereenkomst in.

 7. Vul de Begindatum.
 8. Vul ook de Einddatum als dat verplicht is bij dit profiel.
 9. Selecteer eventueel een Indienstprofiel waarmee een groot deel van de gegevens ingevuld wordt. Bijvoorbeeld Arbeidsovereenkomst Fase A.

  Als je met in dienst profielen werkt, kun je een medewerker in dienst melden als deze nog geen contract heeft.

 10. Selecteer bij Relatiebeheerder degene die verantwoordelijk is voor deze plaatsing.
 11. Selecteer bij Functie een functie als er nog geen is geselecteerd. Je kunt alleen de functies kiezen die in de klantovereenkomst voorkomen. Voeg daar eventueel nieuwe functies toe.
 12. Vul de overige velden in.

  Pay_Uitzendbranche - Plaatsing van Kandidaat vastleggen (10)

 13. Ga naar onderdeel: Contract. (Klik in Profit op Volgende totdat je dit onderdeel ziet).
 14. Selecteer bij Fase de fase waarin de kandidaat zich bevindt.
 15. Selecteer bij Uitzendbeding welke optie van toepassing is.

  Als de kandidaat al een contract heeft, worden o.a. fase en uitzendbeding daaruit overgenomen.

 16. Ga naar onderdeel: Plaatsing.
 17. Selecteer bij Uitzendwijze welke manier van uitzenden geldt, bijvoorbeeld vakantiekracht, payrolling, uitzenden, etc.
 18. Vul de velden voor zover die niet vanuit het indienstprofiel worden gevuld.

  Velden als Type contract, Proeftijd, etc. zijn eventueel zichtbaar als deze niet in het profiel al worden gevuld.

 19. Ga naar het onderdeel: Contacten.

 20. Vul de contactpersonen in. Deze zijn ook beschikbaar als bestemming in alle workflows voor plaatsingen en declaraties. De laatste twee contactpersonen kunnen via de workflow in de klantportal op OutSite ondertekenen en moeten daarom portaltoegang hebben.

  Profit stelt de contacten van de bijbehorende klantovereenkomst voor,of anders van het profiel.

 21. Ga naar onderdeel Kostenplaats.

  Pay_Uitzendbranche - Plaatsing van Kandidaat vastleggen (10)

  Je ziet onderin eventueel een waarschuwing. In dit geval van het ontbreken van een geldige prijsafspraak.

 22. Selecteer bij Kostenplaats verkooprelatie welke kostenplaats van de verkooprelatie voor de plaatsing geldt. De contactpersonen die bij die kostenplaats staan ingesteld, krijgen de workflowtaak om de declaraties van deze plaatsing te beoordelen als je dat hebt ingericht.
 23. Selecteer bij Kostenplaats intern welke kostenplaats voor jullie eigen verbijzondering geldt.
 24. Selecteer bij Kostenplaats declaratie of en hoe de klant of een medewerker het veld Kostenplaats verkooprelatie moet vullen in de nacalculatie-/declaratieregels.

  Bij de opties waarbij de klant of medewerker het veld Kostenplaats verkooprelatie zelf moet vullen (1, 2 en 3), kan het voorkomen dat het veld leeg blijft. Dit blokkeert dan de uitbetaling van de eindejaarsuitkering voor de uitzendbranche. Vul daarom bij die opties ook het veld Kostenplaats verkooprelatie EJU in de klantovereenkomst. Profit checkt eerst de opties hier, neemt dan de kostenplaats in de klantovereenkomst en als die leeg is, de kostenplaats in de plaatsing.

 25. Ga naar het onderdeel: Termijnen.

 26. Vul de velden van overnametermijnen en verlengd uitzenden:
  • Overname termijn: aan het begin van de plaatsing wordt de overnametermijn van de kandidaat bepaald. Deze overnametermijn wordt vastgelegd in uren of dagen. Na het verstrijken van de termijn kan de kandidaat worden overgenomen door de klant.

   Raadpleeg hier de berekening.

  • Verlengd uitzenden: als de overnametermijn is verstreken kan de klant ervoor kiezen om de kandidaat niet over te nemen. Als de klant de kandidaat toch wil behouden, dan kan de klant ervoor kiezen dat de uitzendpartij de Payroll blijft doen. De kandidaat blijft dan werkzaam bij de klant, maar tegen een verlaagd tarief.
 27. Vul de overige velden.
 28. Ga naar onderdeel: Prijsafspraken.

  Pay_Uitzendbranche - Plaatsing van Kandidaat vastleggen (10)

  Vervolgens zie je de Prijsafspraken die gelden.

 29. Klik op: Bewerken als je een afwijkende prijsafspraak voor deze plaatsing wilt maken.

  Pay_Uitzendbranche - Plaatsing van Kandidaat vastleggen (40)

  1. Blader door de tabbladen Algemeen, Plaatsing en Rekenen met om de algemene gegevens die gelden voor dit type contract en deze fase gelden te raadplegen.

   In de regel worden de kostprijsfactor en de kostprijs opgehaald uit het kostprijsmodel.

  2. Klik eventueel op de actie: Kostprijsmodelregels om het kostprijsmodel te raadplegen of om regels toe te voegen aan de kostprijsmodelversie. Bijvoorbeeld omdat voor de fase van de huidige plaatsing geen gegevens getoond worden.
  3. Vink in de regel 'Afwijkend' aan.

   Profit maakt nu een nieuwe, regel met dezelfde gegevens. Deze kun je aanpassen wat een aantal gegevens betreft.

  4. Vul in de regel in hoe je het tarief wilt bepalen met eventuele marge:

   - Selecteer bij Tariefsoort of je de marge wilt berekenen als nominale of procentuele marge, tarieffactor of vast tarief.

   - Vul het veld dat bij de geselecteerde tariefsoort hoort.

   - Vervolgens zie je wat je marge is, bijvoorbeeld bij Tarieffactor en Procentuele marge als je dat veld niet zojuist handmatig hebt gevuld. Ook zie je wat het uiteindelijke Verkooptarief is voor deze regel.

 30. Klik op: Aanmaken. (Profit: Voltooien.)

  Let op:

  Het kan voorkomen dat je foutmeldingen krijgt over invulling van Functie. Dit kan liggen aan het ontbreken van functies in de klantovereenkomst. Daarnaast moet de functie ook bij de werkgever in Hrm aanwezig zijn. Tenslotte kan het ook zijn dat in het geselecteerde profiel instellingen staan die niet overeenkomen met de Functie.

Direct naar

 1. Kandidaten beheren (Flex)
 2. Medewerker handmatig toevoegen
 3. Medewerker bij meerdere werkgevers toevoegen
 4. Plaatsing van kandidaat vastleggen
 5. Plaatsing aanpassen
 6. Overnametermijn plaatsing
 7. Fasetelling volgens de cao's in de Flex-branche
 8. Terugdraaien uitbetaalde reserveringen