Klantovereenkomst toevoegen

Een klantovereenkomst is een project met specifieke, extra velden.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die is uitgeleverd met een patch op Profit 2.

Een klantovereenkomst:

 • Vormt een samenvatting van alle afspraken met een klant.
 • Biedt afwijkingsmogelijkheden ten opzichte van het verkooprelatieprofiel.
 • Biedt inzicht in alle (actieve) plaatsingen, prijsafspraken, functies, etc.

Video

Klantovereenkomst toevoegen:

 1. Ga naar:
  • InSite: Flex portaal / Aanmaken klantovereenkomst.

   Alleen via InSite komt de klantovereenkomst in de workflow als je dit hebt ingericht.

  • Profit: Projecten / Flex / Klantovereenkomst / actie Nieuw.

  Het pad naar de functie en de volgorde en zichtbaarheid van de hieronder beschreven velden kan afwijken van jullie inrichting en van de gebruikte projectprofielen.

  Als je velden mist in jouw scherm kun je deze alsnog vullen via de eigenschappen van de klantovereenkomst in Profit of via Aanpassen in InSite.

 2. Selecteer een projectprofiel bij Projectprofielals je deze keuze krijgt.

  Met Profit wordt in ieder geval één projectprofiel meegeleverd. Ook kun je zelf projectprofielen toevoegen. Bijvoorbeeld per plaatsingsgrootte (40 uur, 32 uur, etc.) of stageplaatsgrootte.

  Pro_Uitzendbranche_Klantovereenkomst toevoegen (05)

 3. Vul de velden. Dit zijn de normale velden voor een project, o.a.:
  • Vul bij Omschrijving een unieke, herkenbare omschrijving in.
  • Selecteer een Projectgroep.
  • Selecteer bij Administratie de juiste administratie.

   De financiële administratie die je hier selecteert bepaalt waar de omzet naar toe gaat.

  Let op:

  De administratie in de klantovereenkomst moet overeenkomen met de financiële administratie die is vastgelegd bij de werkgever van de kandidaat. De kosten en de omzet moeten namelijk in dezelfde administratie vallen.

  • Selecteer bij Verkooprelatie de klant (debiteur).
  • Selecteer een Kostenplaats als je wilt journaliseren per kostenplaats. Je kunt hiervan in de declaratie afwijken.
  • Laat de vink Apart factureren aan staan. Deze staat bij klantovereenkomsten automatisch aan in verband met het verzamelen van facturen.
  • Vink Facturatie EJU splitsen per kostenplaats aan als je de kostenplaats verkooprelatie van de oorspronkelijke declaratie waarop de reservering is opgebouwd over wilt nemen naar de uitbetaaldeclaratie, zodat de factuur ook voor de eindejaarsuitkering gespecificeerd wordt per kostenplaats. Dit kan zowel bij jaarlijks als bij periodiek EJU factureren. (Profit 2)
 4. Ga naar de onderdelen Aanlevering en Flex (Klik in Profit op Volgende totdat je dat onderdeel ziet. Dit geldt telkens voor de verder beschreven velden).

  Pay_Uitzendbranche_Klantbeheer_Klantovereenkomst toevoegen (10)

 5. Selecteer bij Methode reversed billing een methode die je wilt toepassen als je gebruik maakt van reversed billing (je klant stuurt jou de gespecificeerde factuur die zij gaan betalen).
  • Vink Controle aanlevering aan als je het importbestand bij reversed billing wilt controleren.
  • Als je dit aanvinkt, selecteer je vervolgens bij Controle verwerking op de dag waarop de controle gecontroleerd moet worden.
 6. Selecteer bij Kostprijsmodel welk zelf toegevoegd kostprijsmodel van toepassing is.
 7. Selecteer een Itemset. Bijvoorbeeld de itemset voor weekverloning of maandverloning, etc.
 8. Selecteer een Permissieschema waarmee je instelt hoe de uren van de kandidaat worden gecontroleerd.
 9. Vul bij Standaard werkweek het aantal uren in dat standaard wordt gewerkt. Bijvoorbeeld 40 of 36. Hier wordt bijvoorbeeld het minimumloon op gebaseerd en van daaruit de controle die Profit uitvoert op het minimum uurloon. Je kunt dit veld niet meer wijzigen nadat er uren geboekt zijn op deze klantovereenkomst.
 10. Vul bij Kostenplaats verkooprelatie EJU de kostenplaats voor de eindejaarsuitkering in die Profit overneemt naar de declaratieregel als het veld Kostenplaats verkooprelatie daar niet gevuld is. Profit neemt de kostenplaats alleen over als je in de plaatsingsversie een optie (1, 2 of 3) hebt geselecteerd waarbij de klant of medewerker het veld moet vullen maar dat bijvoorbeeld is vergeten. Als Kostenplaats verkooprelatie EJU niet is gevuld, neemt Profit in dat geval de Kostenplaats verkooprelatie uit de plaatsingsversie.

  Dit is met name belangrijk voor de uitbetaling van de eindejaarsuitkering voor de uitzendbranche. Dan mag de kostenplaats bij genoemde instellingen niet leeg zijn.

  Als de kostenplaats hier afwijkt van de overige kostenplaatsen van de verkooprelatie kan het zijn dat er, afhankelijk van de verzamelmethode voor de facturering, een aparte factuur wordt gegenereerd.

 11. Vul de velden van overnametermijnen en verlengd uitzenden:
  • Overnametermijn: aan het begin van de plaatsing wordt de overnametermijn van de kandidaat bepaald. Deze overnametermijn wordt vastgelegd in uren of dagen. Na het verstrijken van de termijn kan de kandidaat worden overgenomen door de klant.
  • Verlengd uitzenden: als de overnametermijn is verstreken kan de klant ervoor kiezen om de kandidaat niet over te nemen. Als de klant de kandidaat toch wil behouden, dan kan de klant ervoor kiezen dat de uitzendpartij de Payroll blijft doen. De kandidaat blijft dan werkzaam bij de klant, maar tegen een verlaagd tarief.
 12. Vul de contactpersonen in. Deze zijn ook beschikbaar als bestemming in alle workflows voor plaatsingen en declaraties. De laatste twee contactpersonen kunnen via de workflow in de klantportal op OutSite ondertekenen en moeten daarom portaltoegang hebben.

  Als je een plaatsing aanmaakt op deze klantovereenkomst, neemt Profit deze contactpersonen over. Je kunt ze in de eigenschappen van de plaatsingsregel aanpassen, op tabblad Contact.

 13. Ga naar het onderdeel Rapport.

  Pro_Uitzendbranche_Klantovereenkomst toevoegen (11)

 14. Selecteer eventueel rapporten die gebruikt worden als factuur e.d. Als je hier niets instelt, gelden de instellingen in het verkooprelatieprofiel.
 15. Ga naar het onderdeel Verzamelen facturen.
 16. Selecteer eventueel, als je facturen wilt verzamelen, per welke periode en volgens welke methode (bijvoorbeeld per kostenplaats) je dat wilt doen bij deze klantovereenkomst. Hiermee wijk je dan af van de standaard instellingen in de omgeving/het verkooprelatieprofiel.

  Als je wilt dat de declaraties van de kandidaat via de workflow extern beoordeeld worden, moet je een van de kostenplaats-opties instellen.

 17. Selecteer eventueel bij Verstrekking bijlage of en hoe je bijlagen wilt meesturen met de factuur. Selecteer bijvoorbeeld een optie met 'nacalculatie' om de geboekte uren van de kandidaat bij de factuur te verstrekken. Als je niets selecteert, geldt de instelling in het verkooprelatieprofiel.
 18. Ga naar het onderdeel Voorkeurwaarde plaatsing.

  Pro_Uitzendbranche_Klantovereenkomst toevoegen

 19. Selecteer eventueel een proeftijd.
 20. Vul Overnametermijn en Verlengd uitzenden termijn als is afgesproken dat na verloop van een bepaalde tijd besloten wordt of een kandidaat overgenomen wordt door de klant of dat deze door de uitzendpartij verloond blijft worden.

  Overnametermijn: Vul hier de termijn in, in uren of dagen waarna een beslissing wordt genomen.

  Verlengd uitzenden termijn: Vul hier, als de klant ervoor heeft gekozen om de kandidaat niet over te nemen, de termijn in waarbij ze nog door willen. Als de klant de kandidaat toch wil behouden, dan kan hij ervoor kiezen dat jullie de payrolling blijven doen. De kandidaat blijft dan bij de klant werken, maar tegen een verlaagd tarief.

 21. Selecteer bij Periodiek toepassen wanneer Profit een periodiek moet toepassen. De opties zijn:

  Periodiek vanaf verjaardag: De leeftijd gaat in op de datum dat de medewerker jarig wordt.

  Periodiek in huidige periode: De leeftijd gaat in op de begindatum uit de periodetabel van de periode waar de verjaardag in valt. Profit haalt de periodetabel uit de salarisregel van de medewerker.

  Periodiek in volgende periode: De leeftijd gaat in op de begindatum uit de periodetabel van de periode ná de periode waar de verjaardag in valt. De periodetabel haalt Profit uit de salarisregel van de medewerker.

  Periodiek vanaf begin jaar (ABU): De leeftijd gaat in op het begin van het jaar waar de medewerker de leeftijd bereikt.

 22. Selecteer een Kostenplaats declaratie. Hiermee bepaal je of de kostenplaats verplicht is bij het boeken of het beoordelen van de nacalculatie declaratie.
 23. Selecteer bij het onderdeel Functie klant de gegevens.
 24. Als je hier een Omschrijving van de functie invult, wordt deze later in het proces voorgesteld (Prijsafspraak toevoegen).

  Ook naderhand kun je nog functies van de klant toevoegen.

 25. Ga naar het onderdeel Prijsafspraak.

  Pro_Uitzendbranche_Klantovereenkomst toevoegen (30)

 26. Selecteer bij Prijsafspraak op plaatsing of het al of niet verplicht is een prijsafspraak bij een plaatsing toe te voegen.

  En of het wel of niet toegestaan is om van de verplicht toegevoegde prijsafspraak af te wijken. Afwijken op uurloon en op kostenregels is mogelijk.

  Verplicht - Bij het aanmaken van de plaatsing moet altijd al een prijsafspraak bestaan.

  Niet verplicht - Bij het aanmaken van de plaatsing hoeft er geen prijsafspraak te bestaan. Als hij wel bestaat kun je er van afwijken in de loonafspraak. Als hij niet bestaat, voeg je een losse plaatsingspecifieke prijsafspraak (loonafspraak) toe.

  Dit is o.a. van invloed bij

 27. Ga naar de onderdelen Cao inlener en Crediteringsmethode declaraties.
 28. Vul de Begindatum in.

  Vervolgens wordt de volgens de itemset geldende CBS Cao getoond.

 29. Selecteer eventueel bij Afwijkend CBS CAO een afwijkende cao van de klant/inlener als je van de instelling in de itemset wilt afwijken.
 30. Selecteer bij Crediteringsmethode een manier waarop je declaraties naar kandidaten wilt crediteren. Het gaat er dan met name om hoe de te crediteren regels verzameld moeten worden en of de debet- en creditregels op dezelfde factuur worden opgenomen of niet. Als je niets selecteert, geldt de instelling in het verkooprelatieprofiel.
 31. Vul de overige velden.

 32. Klik op: Aanmaken (of Voltooien in Profit).

In een klantovereenkomst bepaal je behalve de standaard project onderdelen ook:

Direct naar

 1. Klanten beheren (Flex-branche)
 2. Verkooprelatie toevoegen
 3. Klantovereenkomst toevoegen
 4. Functie klant toevoegen
 5. Prijsafspraak toevoegen
 6. Plaatsing van Kandidaat vastleggen